Det er mistanke om ILA på Sjøtroll Havbruk sin lokalitet Grimsholmen.

Mistanke om ILA i Sveio kommune

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Grimsholmen i Sveio kommune i Vestland fylke. 

Publisert

Det melder Mattilsynet på sin hjemmeside.

Det er Sjøtroll Havbruk Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. april om funn forenelig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.