Det er påvist ILA ved lokalitet Hellerflesa.

To nye ILA-påvisninger

Det er påvist ILA på lokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune, og Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Publisert

Det er Bremnes Seashore, Fremskridt Laks og Bolaks som driver med oppdrett av laks på lokalitet Apalvikneset.

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 30. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA ved den aktuelle lokaliteten.

Mattilsynet tok ut prøver av fisk ved lokaliteten 1. juni 2023 for eventuell verifisering av diagnosen. De stadfestet ILA-diagnosen 8. juni på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Flere tilfeller

Det er Bjørøya som driver med oppdrett av laks på lokalitet Hellerflesa i Nærøysund.

Selskapet varslet Mattilsynet 26. mai om funn forenlig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten.

Påvisningen er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. juni 2023 .