Det er mistanke om ILA på lokalitet Blomsøråsa. Kilde: Barentswatch
Det er mistanke om ILA på lokalitet Blomsøråsa. Kilde: Barentswatch

Mistanke om ILA på Mowi-lokalitet

Det er mistanke om ILA på lokalitet Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi.

Publisert

Det opplyser Mattilsynet på sin hjemmeside.

Mowi ASA varslet Mattilsynet 30. mai om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Blomsøråsa.

Mattilsynet skriver at mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Restriksjonssone

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Blomsøråsa ligger i kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Kontrollområdet ble opprettet rundt sjølokalitet Skogsholmen i Vega kommune den 13. juli 2021.