Foto: Mattilsynet

Påvist ILA i Nesna

Mattilsynet bekreftet mistanke om ILA i Nesna kommune.  Lokaliteten drives av Nova Sea AS og Tomma Laks AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er påvist ILA på sjølokaliteten Nordbotnet i Nesna kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Nova Sea AS og Tomma Laks AS. Alle som ferdes i området og som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må unngå spredning av sykdommen. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Den 24. oktobet tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Nordbotnet. Den 27. oktober stadfestet Mattilsynet ILA-diagnosen på bakgrunn av inspeksjonsfunn samt analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Det ble meldt om mistanke den 20.10.2016 etter at anleggets fiskehelsetjeneste hadde tatt ut prøver på grunn av økt dødelighet i en merd.

For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot å ta fisk ut av eller inn til lokaliteten. Mattilsynet arbeider med å spore smitte og å vurdere videre tiltak.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

ILA-utbruddet vil også bli lagt ut på en ny nettjeneste med oversikt over blant annet alle mistanker og påvisninger av ILA. Informasjonen til tjenesten er hentet fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Kontrollområde

Det vil opprettes et kontrollområde for det aktuelle sjøområdet. Et kontrollområde skal forebygge, begrense og bekjempe ILA og består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Kontrollområdet medfører restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anleggene i havområdet. Lokale tilpasninger med tanke på antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.