Merd. Foto: NRS

ILA gir tap for NRS

NRS har mottatt bekreftelser som stadfester mistanken om ILA på de lokalitetene hvor det var varslet om mistanke om sykdommen. Uttak av fisk fra disse lokalitetene ble startet umiddelbart etter påvisningen av ILA.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I  fjerde kvartal 2017 har Norway Royar Salmon (NRS) slaktet 7 300 tonn  i region Nord og 1 700 tonn i region Sør, totalt 9 000 tonn. 1 600 tonn er fra lokaliteter med ILA, ifølge en børsmelding fra selskapet.

NRS har  tidligere estimert et slaktekvantum for 2018 på 43 000 tonn. Fremskyndet slakting fra lokaliteter med ILA har medført at estimert slaktekvantum for 2018 er justert ned med 500 tonn  til 42 500 tonn. Gjenværende biomasse fra lokaliteter med ILA forventes å bli slaktet i januar 2018 og vil utgjøre ca. 2 000 tonn.

EBIT for fjerde kvartal 2017 vil bli belastet med et tap knyttet til hendelsen med ILA. Tapet er påvirket av høy produksjonskostnad som følge av lav snittvekt, høye slakte- og brønnbåtkostnader og kostnad med destruering av  fisk i en merd, samt redusert prisoppnåelse som følge av lav snittvekt.

I tillegg er det avsatt for oppryddingskostnader etter ILA. Total engangskostnad i fjerde kvartal 2017 estimeres til cirka 55 millioner norske kroner.