Lokaliteten Kråkeberget ligger i Måsøy kommune i gamle Finnmark fylke. Kart fra Barentswatch.

ILA-smitte på NRS lokalitet - påvirker selskapets slaktevolum for 2021

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) melder at de har fått påvist ILA på lokaliteten Kråkeberget.

Publisert Sist oppdatert

NRS varslet Mattilsynet 1. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kråkeberget. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Nå skriver selskapet i en børsmleding ILA-mistanken er endret til en påvisning.

Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har en snittvekt på 1,6 kilo.

Konsernregnskapssjef Bjørn Kleven melder at konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021.

NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og han påpeker de vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021.