Det er mistanke om ILA ved lokalitet Kråkeberget som drives av NRS. Foto: NRS

Mistanke om ILA på NRS-lokalitet

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og FInnmark fylke. Det er NRS Farming som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

NRS varslet Mattilsynet 1. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kråkeberget.

Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet  skriver at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.