Det er mistanke om ILA på lokaliteten Salangslia i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Skjermdump Barentswatch.

Nok en ILA-mistanke i Troms og Finnmark

Mattilsynet melder om mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke, tilhørende oppdrettsselskapet Salaks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er mistanke om ILA ved lokaliteten Salangslia i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Pharmaq Analytiq varslet Mattilsynet 16. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Salangslia. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, kommer det frem i en pressemelding. 

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokaliteten Salangslia er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet Kvanntoneset 8. oktober 2019.

Dersom mistanken ved lokaliteten Salangslia blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.