Lokalitet Olausskjæret.

ILA-mistanke hos SalMar 

Det er mistanke om ILA ved lokalitet «Olausskjæret» i Frøya kommune i Trøndelag fylke. 

Publisert

Lokaliteten eies og driftes av Salmar Oppdrett AS. Fisken er eid av Refsnes Laks AS.

Det skriver Mattilsynet i en melding.

Grunnlag for mistanke

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet 14.06 om mistanke om ILA ved lokalitet 33737 Olausskjæret. Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for å eventuelt stadfeste sykdommen ILA. 

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.