De berørte lokalitetene.

Slakter ut to lokaliteter etter ILA-påvisning

Det er påvist ILA ved lokalitet Korsneset i Heim kommune i Trøndelag fylke. 

Publisert Sist oppdatert

Det er Salmar Oppdrett og Norsk Sjømat Oppdrett som driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Korsneset og Korsneset II drives som en epidemiologisk enhet. Korsneset II drives av Salmar Oppdrett og Sintef Ocean. Begge lokaliteter er derfor omfattet av en påvisning av ILA.

Lokalitetene er under utslakting.

Salmar Oppdrett varslet Mattilsynet Region Midt 5. juli om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokaliteten.

- Mattilsynet stadfestet diagnosen 14. juli på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvensering av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).