Fiskehelseansvarlig Ewa Harasimczuk vil ikke trekke noen klare konklusjoner selv om ILA-tallene for 2022 foreløpig er lavere enn de to foregående årene.

Antall ILA-tilfeller foreløpig tilbake til normalnivå

Veterinærinstituttet hadde ved utgangen av juli stadfestet sju tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2022. I tillegg var tre lokaliteter under mistanke. I samme periode i fjor var det 19 stadfestede tilfeller, og en mistanke.

Publisert

Både i 2020 og 2021 lå antall ILA-tilfeller godt over gjennomsnittet, som for perioden 1993-2020 var 10 tilfeller årlig.

- Selv om antall tilfeller hittil i år er lavere enn på samme tid i fjor, er det for tidlig å si noe om hvordan året vil ende. Viruset kan dukke opp langs hele kysten og jeg vil tro at vi kan ende høyrere enn snittet vi hadde i perioden før 2020, sier fiskehelseansvarlig Ewa Harasimczuk ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Spredt langs hele kysten

De siste årene har det forekommet både lokale utbrudd med beslektede ILA-virus i et relativt begrenset geografisk område, og spredte enkeltutbrudd langs hele kysten. Den geografiske fordelingen av stadfestede ILA-tilfeller så langt i 2022 er to tilfeller i PO2 (Rogaland), fire tilfeller i PO7 (Trøndelag) og ett tilfelle i PO8 (Nordland), mens de mistenkte tilfellene fordeler seg på PO2 (Rogaland), PO5 (Stadt til Hustadvika) og PO8 (Nordland).

Figuren viser antall registrerte ILA-tilfeller i Norge i perioden 1984 til og med utgangen av juli 2022.

Tre tilfeller stadfestet i juni og juli

Det ble totalt stadfestede tre tilfeller av ILA i juni og juli i år. Det ene tilfellet i juni var i produksjonsområde 8 (Nordland) og var en stadfestelse av ILA mistanke fra mai. I juli var det to stadfestede ILA tilfeller, ett i PO2 (Rogaland) og ett i PO7 (Trøndelag). Alle tilfellene i juni og juli var på matfisklokaliteter. I tillegg var det i juli mistanke om ILA på to matfisklokaliteter i PO8 (Nordland).

I fjor var det åtte tilfeller i juni og fem tilfeller i juli.

Her finner du mer info om ILA - utbrudd og statistikk.