Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy. Foto: Inseanergy

Flytende solcelleanlegg skal gi havbruksnæringen utslippsfri drift

Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som gjør at man kan hente strøm til utslippsfri drift av oppdrettsanlegg. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for havbruksnæringen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Opshaugvik i Stranda kommune er det allerede montert solcellemoduler på en merd som ikke er i bruk. Solcelleanlegget skal testes gjennom vinteren.

En sirkulær tankegang

Bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdretter. Nå legger Inseanergy til rette for at gjenbruk av merder kan benyttes til å skape fornybar strøm ved hjelp av solceller.

- Vårt mål er at overflødige merder skal bli en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen, sier Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy. 

Testes hos Hofseth Aqua

Vinterhalvåret skal brukes til å finne ut hvordan vær og vind påvirker solcelleanlegget hos Hofseth Aqua i Stranda kommune. 

Solcelleanlegg. Foto: Inseanergy

Roger Hofseth, CEO for Hofseth International – en av landets største på foredling av laks og ørret med oppdrett i Storfjorden, sier de ønsker å bidra til å finne nye og mer miljøvennlige løsninger, parallelt med at de har en ambisjon om å bidra til lokal verdiskaping.

- Lokasjonen vår på Stranda er koblet til landstrøm, og vi kan derfor på en trygg måte stille anlegget vårt til disposisjon for testing. Løsningen, med bruk av solceller på merder, kan ha et stort potensial, spesielt for lokasjoner som ikke er koblet til landstrøm. Vårt mål er å finne reelt miljøvennlige og lønnsomme løsninger, avslutter Roger Hofseth.

Internasjonalt marked

Inseanergy mener det er naturlig å starte i Norge der teknologiutviklingen har kommet lengst, og kunnskapen er skapt, men ser et stort potensial internasjonalt. 

Ser man bort fra de miljømessige fortrinnene, vil systemet også være til stor hjelp i områder og regioner der det er knapt med forsyning av strøm og andre viktige innsatsfaktorer. 

- Med denne fremtidsløsningen har havbruksnæringen tatt enda et steg i den grønne klassifiseringen, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp. Det handler om å ta et grønt lederskap, avslutter Våge Klepp.

Prosjektet har fått miljøteknologistøtte hos Innovasjon Norge.