Direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech meddeler
Direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech meddeler

Slik blir Sjømatrådets markedsplaner i 2023

I 2023 skal Norges sjømatråd totalt investere 408 millioner kroner i globale markedsaktiviteter. Dette er en liten økning fra årets budsjett.

Publisert Sist oppdatert

- Markedsplaner og budsjett for 2023 ble klare allerede 1. oktober. Dermed har eksportørene fått en god planleggingshorisont og tid til å involvere seg i Sjømatrådets aktiviteter, sier direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, Børge Grønbech i en pressemelding.

Tett dialog med næringen

I 2023 er budsjettet for globale markedsaktiviteter på 408 millioner kroner, mot 406 millioner kroner i 2022. Investeringene skal totalt fordeles på 25 markeder og rundt 40 ulike markedsplaner.

Investeringene fordeler seg som følger mellom sektorene:

  • Laks og ørret: 205 millioner kroner
  • Hvitfisk: 85 millioner kroner
  • Konvensjonell: 55 millioner kroner
  • Pelagisk: 40 millioner kroner
  • Skalldyr: 23 millioner kroner

Overordnede mål med markedsplanene

  • Øke verdien av og kjennskapen/kunnskapen om norsk sjømat
  • Styrke den norske sjømatens posisjon også i usikre tider
  • Gjøre den norske sjømaten mer synlig og mer konkurransedyktig i kampen om forbrukerne
  • Minne forbrukerne om at norsk sjømat er et sunt og bærekraftig protein av høy kvalitet
  • Sette bærekraftig norsk sjømat enda høyere på dagsordenen

- Fordelingen av bransjebudsjettet og hovedlinjene for planene er utarbeidet av Sjømatrådet i samarbeid med markedsgruppene. Her sitter en bredt sammensatt gruppe fra sjømatnæringen som vi har hatt en god og tett dialog med underveis i prosessen, forklarer Grønbech.

Øker investeringene i USA

USA er et annet marked som får et betydelig styrket budsjett i 2023. Totalt skal Sjømatrådet investere 44 millioner kroner i dette landet til neste år.

- USA opplever økende etterspørsel og er også valgt ut som kampanje-case for laks. Det betyr at vi kommer til å kjøre omfattende kampanjer der i 2023. For hvitfisk er Sverige valgt som kampanje-case hvor bærekraft vil stå sentralt, opplyser Børge Grønbech.

Kjøpemønstre i endring

Samtidig er etterspørselen etter norsk sjømat fortsatt høy, og eksportverdien setter stadig nye rekorder.

- I kjølvannet av pandemien er vi også inne i en periode der forbrukertrender og kjøpemønstre er i endring, kampen om forbrukerne er tilspisset og konkurransen fra andre proteinkilder er økende. Samtidig blir bærekraftig mat stadig viktigere for forbrukerne. Dette er elementer som vi jobber strategisk med i det globale markedsarbeidet, sier Grønbech.

Bærekraft blir viktigere

Han trekker frem eksempler fra dagens markedssituasjon for å belyse noen sentrale endringer.

- I Tyskland investeres det nå mer penger på å markedsføre vegetariske produkter enn på rødt kjøtt. I 2021 var Tyskland det landet i verden som hadde flest veganbaserte produktlanseringer. I Spania er sjømatens «share of voice», eller totale synlighet, langt lavere enn for andre proteiner, forteller Grønbech.