Lokaliteten til Marine Harvest Irland ved Clare Island er så eksponert at det ikke kan være fôrflåte der. Fisken fôres derfor fra båter. Foto:  Linn Therese Skår Hosteland.
Lokaliteten til Marine Harvest Irland ved Clare Island er så eksponert at det ikke kan være fôrflåte der. Fisken fôres derfor fra båter. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Foreslår reformer som kan gi laksevekst i Irland

I Irland er ikke en laksekonsesjon blitt tildelt på ti år. Nå foreslår en ny rapport endringer i regelverket som raskt kan gi vekst, om de blir tatt til følge.

Publisert

En irsk ekspertertgruppe kalt “The Independent Aquaculture Licensing Review Group” overleverte nylig rapporten Review of the Aquaculture Licensing Process  til  Michael Creed, som er leder av "Agriculture, Food and Marine Departement "(AFMD) i Irland.

I rapporten er den overordnede konklusjonen at det er nødvendig med en reform av søknadsprosessene i konsesjonsregimet, da det i dag kan ta hele ti år for å få på plass en ny konsesjon.

- Reformen må være omfattende og fokusere både på umiddelbare handlinger som kan gi resultater på kort sikt, samt initiativ som vil bære frukter på lengre sikt, slår kommisjonen fast.

Med utgangspunkt i effektiviteten i søknadsprosessen vurderer de også at det er avgjørende at man får dedikert inn en person i saksbehandlingen,  med teknisk og vitenskapelig kompetanse.

20 års varighet

Gruppen anbefaler at allerede tildelte konsesjoner som fornyes, samt nye konsesjoner, godkjennes for drift i 20 år. I dag innvilges konsesjoner for 10 år

Richie Flynn, som er leder av oppdretternes forening i Irland, har tidligere uttalt han mener en konsesjon bør vare evig. Les mer om det her.

FoU-konsesjoner og oppfølging

Det anbefales også å fastsette en egen prosedyre for FoU-konsesjoner, og en forskrift  med egne krav til disse og skiller disse fra de kommersielle tillatelsene.

- Tidsfristen for saksbehandling av FoU-konsesjoner, som for andre nye konsesjoner, bør være seks måneder, skriver kommisjonen.

De mener det er viktig at lisensbetingelsene blir overvåket, og brudd håndhevet.

- I sammenheng med utarbeidelse av en ny akvakulturlov bør det tas hensyn til hvilken type straff som skal gjelde for ulike lovbrudd i henhold til loven.

6 måneders behandlingstid

Kommisjonen anbefaler en seks måneders behandligsfrist på søknader om nye konsesjoner, og at dette skal gjelde for alle søknader sendt etter første januar 2018. Per i dag er det ingen frist på dette.

De anbefaler også at det etablering av en pre-søknadsprosess for å sikre at søknadenes er komplette og inneholder alt materialet som kreves for å sikre en effektiv behandling.

- Dette bør innføres så snart som mulig på en administrativ basis.

Det anbefales også etablering av et åpent, nettbasert akvakulturprogram og overvåkingssystem, lignende det man har i Norge, bare at de samler alt på ett sted.

Gruppen anbefaler også at AFMD etablerer en arbeidsgruppe for gjennomføring av en strategi for nye retningslinjer og lover for å håndtere tilbakemeldinger til oppdrettsnæringen, før slutten av 2019.