Bootcampen i Hordaland i 2015 «Marin student bootcamp Vest», hadde spesielt havbruksfokus. Foto: Sett Sjøbein.

Øker interessen for sjømatnæringen med bootcamp

Tiltak som synliggjør sjømatnæringen overfor studenter med tilrettelegging for bedriftsbesøk, har flere gode effekter for både rekruttering og omdømmet til næringen, ifølge en undersøkelse som Møreforskning Ålesund AS har gjort for Sett Sjøbein.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Møreforskning Ålesund AS har gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere deltagere på Marine student-bootcamper for å finne ut hvilken effekt tiltaket har hatt på deres yrkesorientering og interesse for sjømatnæringen.

Les også: Strålende søkertall for sjømatnæringen- 50 % flere søkere til marine fag

Positive og nyttige erfaringer

Resultatet fra undersøkelsen viser at deltagerne gjennomgående ser erfaringene fra bootcampen som svært positive og nyttige både faglig og rekrutteringsmessig.

Ifølge rapporten var studentene som deltok spesielt fornøyd med bedriftsbesøkene, og at deltakelsen har gitt økt kunnskap om sjømatnæringen, økt interesse for det som skjer i sjømatnæringen og økt motivasjon for å jobbe i sjømatnæringen.

Marin student-bootcamp Vest 2015, hadde spesielt havbruksfokus. Se film under:

https://www.youtube.com/watch?v=bUOMBs1CGSM&t

I undersøkelsen rangerte studentene bedriftsbesøkene og samarbeidet med deltagere fra andre studieretninger høyest. Flere har også konkret tatt i bruk erfaringer fra bootcampen, i form av kontakt med nettverk de etablerte, videreføring av arbeidet med forretningsidéen de utviklet eller brukt sjømatnæringen som case i oppgaver eller lignende.

Noen har også jobbet, kortere eller lenger perioder, i sjømatnæringen og enkelte har kommentert at deltagelse på bootcampen i stor grad har vært medvirkende for at de har fått jobb i næringen. Flere har flyttet i forbindelse med dette, og i tillegg uttrykker godt over halvparten av deltagerne vilje til å flytte for å få ønsket jobb i næringen.

Gjennom undersøkelsen gir de tidligere deltagerne inntrykk av å være gode kunnskapsspredere med tanke på å dele opplevelsene fra bootcampen med andre, særlig venner, medstudenter og lærere, og gjennom å oppfordre andre til å delta.

Studentene melder likevel at det er behov for større oppfølging i etterkant av bootcampdeltakelsen, for å sikre videre tilknytning til næringen samt formidling av jobber og annen relevant informasjon.

- Flere bootcamper i 2017

Janita Arhaug. Foto: Sett Sjøbein

- Evalueringen viser at bootcampene har fungert som en kunnskapsbro mellom studenter og næringsliv, akkurat slik som Nærings- og fiskeridepartementet ønsker, skriver Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein i en kommentar til rapporten.

- De har skapt stor velvilje blant engasjerte aktører i sjømatnæringen. Alle som blir spurt om å bidra stiller velvillig opp om de har mulighet til å vise seg frem for studentene. Mange bedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner i sjømatnæringen og også fiskeriministeren deltar i aktivitetene våre, skriver hun.

- I tillegg til at studentene får mer kunnskap, og økt interesse for en karriere i sjømatnæringen får også næringen selv viktig innsikt i hvilken kompetanse studentene kan bidra med. Det er svært gledelig at studentene orienterer seg mot sjømatnæringen i sine videre studier, og at flere av studentene har blitt ansatt i sjømatbedrifter som et resultat av deltakelse på bootcampene er fantastisk, legger hun til.

I 2017 skal Sett Sjøbein arrangere to marine student-bootcamper på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Den første har søknadsfrist i dag og skal arrangeres på Sunnmøre i august, i tilknytning til konferansen Pelagisk Areana 2017.

Rapporten fra Møreforskning kan du lese her.

Om Marin student-bootcamp:

Marin student-bootcamp er et rekrutteringskonsept for studenter ved universiteter og høyskoler i hele Norge. Konseptet, som er utviklet på Færøyene, ble første gang utprøvd i Norge i 2014 og det har i perioden 2014-2016 vært gjennomført 5 bootcamper i ulike deler av landet med totalt 88 deltagere. Det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein» har siden 2015 vært ansvarlig for å organisere bootcampene, på oppdrag fra Nærings – og Fiskeridepartementet.

Målgruppen for tiltaket er studenter i sluttfasen av en bachelor – eller mastergrad, fra alle studieretninger, og målsetningen er å gi studentene innsikt i marin sektor, erfaring med tverrfaglig samarbeid og skape interesse for sjømatnæringen. Det er ikke et krav å kunne noe om hav eller fisk i forkant, men studentene må være motiverte for å lære om, og anvende egen kompetanse opp mot problemstillinger i sjømatnæringen. Inntil 20 deltakere får delta på hver bootcamp som varer i seks dager.