Jim Roger Nordly. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Tredobling på dagens kapasitet

Hell: Jim Roger Nordly mener Sintefs hårete mål for 2050 kan nås dersom næringen blir flinkere til å ta vare på de ressursene de allerede har.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dersom vi kan gjøre noe med svinnet på 20 prosent, samtidig som vi klarer å forbedre oss med 1 prosent årlig fremover, kan vi med dagens produksjonskapasitet nå 3,8 millioner tonn i 2050, sa Europharma-gründer Jim Roger Nordly under sitt innlegg på Sjømatdagene på Hell i dag.

Bedre? Nei!

Nordly startet sitt foredrag med å stille spørsmål ved hvorfor produksjonstiden for laks er omtrent uendret de siste 20 år.

- Har det med teknologi å gjøre? Jo, merdene er blitt større og bedre, men i bunn og grunn brukes samme teknologi nå som da på produksjon i sjø. Er fôret forskjellig? Ekstruder-teknologien er den samme nå som den gangen, men innholdet i fôret er forskjellig, sa Jim Roger Nordly og satte fokus på det faktum at gjennomsnittlig fôrfaktor i 1995 var 1,19, og at den i 2014 var 1,22. Et paradoks som illustrerer noe av problemkomplekset.

Få bukt med svinn

Mest tid brukte han imidlertid på det faktum at dødeligheten i næringen er 20 prosent. Han pete på de ulike faktorene som fører til svinn. Etter hans mening er det her det største gevinstpotensialet for næringen ligger.

- Smoltkvalitet, utsett-tidspunkt, håndtering og sykdom er de viktigste årsakene til svinn, sa Nordly. Avlusing er en av verstingene når det gjelder håndteringsskader som fører til svinn. Han mener at dette er noe næringsutøverne selv absolutt kan gjøre noe med, og det bør de så raskt som mulig.

Taket er nådd

- Ser vi på produksjonsutviklingen, skjer det en utflating nå. Myndighetene signaliserer at det ikke er aktuelt å utvide produksjonsvolumet med flere konsesjoner, eller økt biomassegrense med mindre luseproblemet er løst. I dette perspektivet er det enda viktigere å få mer ut av den produksjon man allerede har ved å øke omløpshastigheten, fastslå Jim Roger Nordly. Og ramser opp rett vaksine, rett fôr, rett smoltkvalitet, rett håndtering som nøkkelfaktorer.