Administrerende direktør i Namdal Settefisk Kåre Devik, har nylig startet opp selskapet Namdal Torsk. Foto: Privat.

Gründer har opprettet nytt selskap og satser på torskeoppdrett

Administrerende direktør i Namdal Settefisk Kåre Devik, forteller at de nylig etablerte Namdal Torsk og skal starte opp torskeoppdrett i løpet av kort tid. – Fisken skal settes ut nå på forsommeren/sommeren i år. For å lykkes må man treffe markedet på rett tidspunkt, sier han til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I akvakulturregisteret foreligger det i dag 93 gyldige matfisk-konsesjoner på torsk. Etter det kyst.no kjenner til er det nå flere aktører som igjen snuser på torsken, og nyetablerte Namdal Torsk bekrefter overfor kyst.no at de er en av disse. Ifølge Devik hersker det ingen tvil om at den snart svømmer torsk på en av hans lokaliteter.

Les også:  Yngelen er bestilt- kan starte torskeoppdrett innen en måned

- Vi tenker å produserer fisken opp til rundt 3,5 kilo for å oppnå en mest mulig effektiv tilvekst og unngå kjønnsmodningen og det som fører med, forteller han.

- En oppdretts-vennlig torsk

Han mener torsk som art gjennom avl har blitt en mye mer oppdretts-vennlig fisk enn den var i starten.

- Min erfaring er at torsken er roligere, spiser mer fôr enn på nota og er enklere å holde styr på. Yngelkvaliteten er også meget bra, sier han.

Hvordan vurderer du markedet for oppdrettstorsk fremover?

- Det er gode priser på torsk og for å lykkes må man treffe markedet på rett tidspunkt. Man slakter ikke ut tonnevis i det skreien kommer.

Les også: - Muligheten for lønnsomhet i torskeoppdrett har aldri vært bedre

Nybegynnere

Konsernets hovedkontor er i dag lokalisert på Otterøya i Nord-Trøndelag, og Namdal Settefisk har lang erfaring med levering av både laksesmolt og regnbueørret. De senere år har de også produsert stor smolt på bestilling til faste kunder, og Devik forteller at de lenge har hatt tanker om torskeoppdrett i mange år, men jeg tror nå tiden er moden for å sette disse planer ut i livet.

- På sikt ønsker vi også å få i gang et påvekstanlegg for torskeyngel fra 1-2 gram på land, med et samarbeid opp mot Nofima i Tromsø (torskeavl-stasjonen), men det ligger selvsagt litt frem i tid, forteller direktøren.

I første omgang skal de sette ut 150000- 200 000 fisk. De kommende årene er planen å sette ut tilsvarende på nye lokaliteter.

- Det blir kjekt å sette i gang da det er nytt for oss og vi ikke tidligere har produsert torsk. Tidligere har det ikke vært noe sykdom på fisk i området her i Nord-Trøndelag og vi har gode forutsetninger for en sykdomsfri produksjon.Og det er i dag mye kunnskap rundt dette med torskeoppdrett, som igjen gjør at jeg har stor tro på at det skal vi lykkes med, slik at det både skaper arbeidsplasser og en god økonomi.  Og Fisken skal settes ut nå på forsommeren /sommer, konkluderer han.