Illustrasjonsfoto: Piggvar.

Stolt solgte mer piggvar til en bedre pris

Stolt Sea Farm fikk i tredjekvartal bedre betalt for piggvaren sin, samtidig som de hadde mer å selge. Ennå har de litt å gå på når det gjelder produksjon av sjøtunge på Island, melder i de i sin kvartalsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nøkkeltall for Stolt Sea Farm i tredjekvartal 2016 vs 2015.

Stolt Sea Farm produserer og markedsfører piggvar, sjøtunge, stør, og kaviar. Deres regnskapstall fremkommer i moderselskapet Stolt-Nilsens kvartalsrapportering. De har avvikende regnskapsår, så derfor kan de per utgangen av august fremlegge tredjekvartalsresultater.

For tredjekvartal fikk Stolt Sea Farm driftsinntekter på 17,0 millioner dollar, opp fra 15,0 millioner dollar i andre kvartal 2016 og også opp fra 15 millioner dollar i tredjekvartal i 2015.

Driftsresultatet før verdijustering av varelager endte på 1,9 millioner dollar i kvartalet, opp fra 0,4 millioner dollar i andrekvartal. I tredjekvartal i 2015 endte de ut med minus 2,1 mill dollar.

Forbedringen i resultat forklares med en økning i prisene på piggvar og kaviar i kvartalet.

Gjennomsnittsprisene for piggvar og sjøtunge gikk opp i kvartalet, mens salgsvolumene økte med 13% for piggvar og 16%, for sjøtunge.

Prisene på piggvar har økt i det siste. Foto: Stolt Seafarm.

Verdien av solgt kaviar var uendret fra andre kvartal. Volumene var lavere, men dette ble kompensert med høyere priser.

De skriver at produksjonen av sjøtunge på Island ennå kan økes, da man har hatt problemer med lavere vekst enn forventet i de siste kvartalene. Dette problemet er de ifølge rapporten i ferd med å løse.