Illustrasjonsfoto: Piggvar.

Taper penger på piggvar

Stolt Sea Farm fikk et minus på 2,5 millioner USD i fjerdekvartal i fjor, etter verdijustering av biomassen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Stolt Sea Farm rapporterer at de i fjerde kvartal 2015 hadde driftsinntekter på USD 14.4 millioner, sammenlignet med  14.8 millioner USD i tredje kvartal. Inntektene fra piggvaroppdrett i Spania falt med 8,8 prosent i kvartalet, hovedsakelig på grunn av en sterkere dollar. Både pris og volum ble påvirket negativt. Inntektene fra oppdrett av tunge (Sole) økte med 7,5 prosent i kvartalet, drevet av høyere priser på et uendret volum.

Fra kaviar-virksomheten økte inntektene i kvartalet som følge av høyere priser og økt volum.

SSF rapporterte en fjerde kvartal negativt driftsresultat på 2,5 millioner USD , mot et negativt driftsresultat på  2,1 millioner USD i tredje kvartal. Regnskapsføring av varelager til virkelig verdi gir en negativ effekt på  2.7 millioner USDi fjerde kvartal, sammenlignet med en negativ innvirkning på  2,1 millioner USD i tredje kvartal.