Salangfisk sitt nye RAS-anlegg skal produsere smolt på omlag 250 gram, men anlegget er bygget slik at selskapet har mulighet til å produsere storsmolt helt opp til ett kilo om de vil. Foto: Salaks/Salangfisk.
Salangfisk sitt nye RAS-anlegg skal produsere smolt på omlag 250 gram, men anlegget er bygget slik at selskapet har mulighet til å produsere storsmolt helt opp til ett kilo om de vil. Foto: Salaks/Salangfisk.

Første rognen på plass i nytt RAS-anlegg

Denne uken ble den første øyerognen i Salangfisk AS sitt nye RAS-anlegg lagt inn, og selskapet har ambisjoner om å tidoble smoltproduksjonen. Nestleder Ken Rune Bekkeli sier til kyst.no at det er mye nervøsitet, men også glede over å ha nådd en slik milepæl for selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Produksjonen på det nye anlegget ved Salangsverket i Salangen kommune er godt i gang, og anlegget skal stå ferdigstilt februar 2018. RAS-anlegget har en budsjettert produksjonskapasitet på seks millioner stor-smolt i året, med et totalt karvolum på 9.900 kubikkmeter.

Tirsdag 4.juli denne uken ble hele 1.7 millioner rogn fra Island levert til klekkeriet fra SalmoBreed.

Det nye RAS-anlegget skal kunne produsere opptil seks millioner storsmolt i året. Foto: Salaks/Salangfisk.
Det nye RAS-anlegget skal kunne produsere opptil seks millioner storsmolt i året. Foto: Salaks/Salangfisk.

- Rognen er kommet langt i modningsprosessen og det forventes klekking i løpet av de nærmeste dagene, sier Ken Rune Bekkeli, nestleder i Salangfisk AS til kyst.no.

Han påpeker at det har vært litt nervøsitet ute å gå nå i oppstarten, men sier de er svært glad for å ha anlegget i drift, noe som har vært en milepæl for selskapet.

Vil løfte selskapet noen hakk

Etter klekking opplyser selskapet at yngelen skal være i klekkeriet i cirka åtte uker før den flyttes over til startfôringen som er neste avdeling i anlegget.

- Vi har har ambisjoner for dette anlegget, der vi ønsker å løfte aktiviteten til både Salangfisk og Salaks konsernet. Vi ønsker at det nye RAS-anlegget skal løfte oss noen hakk opp og videre, forklarer Bekkeli.

Han forklarer videre at bygningsmassen på det nye anlegget er utført av Gråkjær og det teknologiske er det Krûger Kaldnes som har stått for. De har også prosjektert og levert det nye anlegget.

Vil korte ned tid i sjø

Lasse Solgren, driftsleder på det nye anlegget har vært med siden det første spadetaket og mener det er en spennende uke for de ansatte og eierne.

- De første døgnene har gått veldig bra, men det er et nytt teknisk anlegg der mye skal læres og fungere samtidig. Det er en læreprosess for alle og vi er glad for å endelig være i gang, sier han til kyst.no. 

Lasse Solgren i dyp konsentrasjon når han tar på plass deres første batch med rogn på det nye anlegget. Foto: Salaks/Salangfisk.
Lasse Solgren i dyp konsentrasjon når han tar på plass deres første batch med rogn på det nye anlegget. Foto: Salaks/Salangfisk.

Ambisjonene deres forteller han er å lage en knakende god smolt, i størrelsen 250 gram.

Tradisjonelt har selskapet satt ut smolt på 70-100 gram, hvor produksjonstiden i sjø er på 15-18 måneder. Det nye anlegget som vil gi en storsmolt på 250 gram vil kunne redusere produksjonstiden i sjø med 6-8 måneder.

- Vi legger nå opp produksjonen slik at vi har stor fleksibilitet, hvor vi kan produsere storsmolt over 700 gram og opp om vi vil, påpeker Solgren.

Investerer i nøye gjennomtenkt teknologi 

Teknologien som er på plass i RAS-anlegget sier han er nøye gjennomtenkt, der selskapet har gjort flere valg de mener er viktige i forhold til smitte og regler som kan komme i fremtiden.

- Det er ikke tvil om at det nok kommer pålegg for RAS-anlegg slik som dette, om å vaske og desinfisere hele anlegget og bli kvitt agens, dersom de skulle være sykdom og smittefare. Vi har linet alle RAS-konstruksjonene, slik at det ikke er betongflater i kontakt med vannet. Det gjør at alle flater er vaskbare og gjør at vi ikke har noen plasser som kan bli reservoar for virus, opplyser han.

I tillegg har selskapet gjort mye med inntak av ferskvann.

Det første øyerogninnlegget på det nye anlegget. Foto: Salaks/Salangfisk.
Det første øyerogninnlegget på det nye anlegget. Foto: Salaks/Salangfisk.

- Vi ser helt klart at ferskvann er en trussel mot et RAS-anlegg når det gjelder smitte, derfor har vi gjort mange tiltak blant annet mekanisk filtrering på 20 mikroen og ozoneres, hvor vi måler redox verdi. Samt vi har kraftig UV på ferskvann og sjøvann, opplyser Solgren.

Mye byggearbeid gjenstår 

Klekkeriet opplyser han har stått ferdig en stund, hvor selskapet har fått kjørt ulike tester før innlegget ble gjort.

- Det er per dags dato kun klekkeriet som er ferdigstilt, så det har vi lukket av. De andre avdelingene må ferdigstilles og da tar vi først startfôringen, siden det blir neste steg i produksjonen. Vi regner med at i midten av august vil vi overføre fisk fra klekkeriet til startfôrings-avdelingen.

På anlegget er de syv ansatte nå, derav en lærling og sommervikar. Solgren sier de må ha enda ha mer personell etterhvert og vil blant annet søke etter en fiskehelseansansvarlig, som han føler er svært viktig å få på plass.

Det nye anlegget tror han vil sysselsette 14 personer, som vil si 12 nye stillinger i smoltproduksjonen til selskapet.

Det nye RAS anlegget har nå erstattet det gamle gjennomstrømningsanlegget i Rotvika og produksjonen av smolt vil tidobles fra 600 000 til seks millioner.

  • Salangfisk ble etablert i 1979 og vært i drift siden. I dagens settefisk anlegg produsere ca. 600.000 smolt i året, og har to fast ansatte.
  • Salaks Holding AS er morselskapet til Salaks ASSalangfisk AS og Brønnbåt Nord AS. Det er altså et lakseselskap bestående av tre bedrifter som er eid og driftes av samme leder, og som tilsammen produserer hele verdikjeden i lakseoppdretten.