Bygger nytt RAS-anlegg. Foto: Facebook.

Salaks bygger nytt RAS-anlegg

Ken Rune Bekkeli nestleder i Salaks sier selskapet ønsker å være med på trenden når det gjelder satsinger på RAS-anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salaks bygger for tiden et nytt settefiskanlegg med topp moderne RAS-systemer på Salangsverket i Sjøvegan i Troms.

- Tomtearbeidet er godt i gang, sier Ken Rune Bekkeli, og legger til at de for tiden jobber med klargjøring av tomten før bygget skal støpes i uke 14.

- Per dags dato jobbes det med å knuse vekk stein og klargjøring av tomten før støping. Tomtearbeidet er så godt som ferdig, sier Ken Rune Bekkeli til kyst.no.

Anlegget blir på hele 9000 kvadratmeter, og skal stå ferdig høsten 2017.

- Fisken som skal produseres på anlegget skal gå fra rogn til 250 gram, før den settes i sjøen, sier Bekkeli.

Tre innlegg årlig

Salaks bygger nytt RAS-anlegg, og jobber for tiden med klargjøringen til støping. Foto: Facebook.

Selskapet skal fordele produksjonskapasiteten på tre innlegg i året, som totalt har en tillatt produksjonskapasitet  på tilsvarende seks millioner fisk.

For selskapet gjelder det å holde kostnadene nede. Det er noe av hovedgrunnene til selskapets satsinger.

- Vi investerer i nytt anlegg fordi vi vil være med på den utviklingen som skjer med RAS-anlegg. Vi har motivasjon for videreutvikling og følte det var veien å gå for oss, sier Bekkeli til kyst.no.

Han påpeker at dette blir ett 100 prosent ras-anlegg, som vil være nytt på markedet i den forstand.

- Satsingen på anlegget gjør at vi kan holde kostandene på produksjonen nede og ikke øker produksjonsutgiftene våre, sier Bekkeli.

Han oppsummerer tomtearbeidet sålangt som bra og er fornøyd med utviklingen.

- Vi ligger godt an, og alt har gått etter planen sålangt. Det er flinke entrepenører som vi samarbeider med, sier han.

  • Entrepenør Gråkjær starta sin del av arbeidet februar 2016.
  • Salangfisk AS er hovedeier av Salaks AS.