Bygging av Lerøy Sjøtroll sitt nye anlegg på Kjærelva ved Fitjar i Hordaland er allerede godt i gang ifølge markedssjef i Total Betong, Jon Arvid Johansen. Foto: Total Betong.

Bygger et av verdens største landbaserte settefiskanlegg

Total Betong og Krüger Kaldnes bygger nytt RAS-anlegg for Lerøy Sjøtroll og de har allerede nådd to milepæler i prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Total Betong på Jæren, totalentreprenør innen landbaserte byggeprosjekt, har i snart fire år samarbeidet med Krüger Kaldnes om å designe, prosjektere og bygge landbaserte settefiskanlegg. Sammen har de to bedriftene utviklet spisskompetanse som totalentreprenør av nøkkelferdige settefiskanlegg.

Stor kapasitet

Markedssjef i Total Betong, Jan Arvid Johansen, sier til Kyst.no at Total Betong og Krüger Kaldnes er godt i gang med bygging av Lerøy Sjøtroll sitt nye anlegg på Kjærelva ved Fitjar i Hordaland.

- Dette blir et av verdens største landbaserte settefiskanlegg. 

Kyst.no har tidligere skrevet om Lerøy sin storinvestering i Fitjar, og at de har tilltalese til å produsere 12,5 millioner smolt på lokaliteten. 

Jan Arvid Johansen, markedssjef i Total Betong sier de har allerede nådd to milepæler i prosjektet. Foto: Total Betong.

Bygget er på 18.000 kvm, har to klekkerier og ti RAS-avdelinger, som på full drift renser 60.000 m3 vann/time. 

Milepæler

Johansen forteller videre at produksjonen i anlegget er fordelt på fem ulike avdelinger; startfôring, påvekst, presmolt, smolt og postsmolt, hvor fisken vil oppholde seg i hver avdeling i opptil ni uker.

- Den første rognen ble klekket i juni 2018 og prosjektet skal overleveres høsten 2019.

Foreløpige milepæler som er levert og satt i drift, er klekkeri og startfôring per. august 2018.

Follafoss er et av Norges største settefiskanlegg. Klikk for større bilde. Foto: Total Betong.

Høy aktivitet

Utviklingsteamet hos Total Betong og Krüger Kaldnes jobber nå med flere nye prosjekter langs hele kysten. Selskapene har allerede ferdigstilt andre store prosjekter, blant annet Astafjord Smolt i Gratangen i Troms, og SalMar Settefisk i Follafoss i Trøndelag.

- SalMar Settefisk sitt settefiskanlegg på Follafoss i Trøndelag er et av Norges største i sitt slag, påpeker han. 

Teknisk anlegg på Follafoss. Klikk for større bilde. Foto: Total Betong.

Her har Total Betong og Krüger Kaldnes levert nybygg med et areal på 6.500 kvm. Byggetiden på det omfattende anlegget var kun 15 måneder, fra oppstart i juni 2016 til overlevering oktober 2017. For sistnevnte oppdragsgiver er teamet nå i gang med enda et byggetrinn i Follafoss, legger han til.

- I august 2018 var det oppstart på et nytt byggetrinn for SalMar. Det nye bygget er på ca. 3.000 kvm. Det inneholder to RAS-anlegg og 18 kar som støpes i betong.

Totalkonsept

Den samlede tverrfaglige kompetansen de to selskapene har gir et unikt fortrinn når det gjelder å tilpasse anleggets kvalitet, kapasitet og fleksibilitet til kundens behov.

- Vi ser at vår erfaring og forståelse av hele prosessen fra ide til ferdig anlegg gir oss en fordel i markedet.

Han understreker at kunnskapen de to selskapene har opparbeidet seg over tid brukes aktivt i anleggsdesign sammen med kunden. Her er fiskens velferd og helse, samt anleggets biosikkerhet i fokus.

Prosjektene øker i størrelse og volum og nøkkelferdige løsninger forkorter prosessen for kunden; fra behov til fysisk levering av fisk, sier Johansen avslutningsvis.

Økende omsetning

Omsetning i fjor var på 264,1 millioner kroner, sett mot 155,9 millioner året før. Driftsresultatet endte på 16,2 millioner kroner, sett mot 11,8 millioner i 2016. Selskapet har i dag 72 ansatte og opplever svært god vekst og utvikling. De forventer en omsetning på 330 millioner kroner for 2018.