Spesielt hannlaksen kan nå finne på å bli kjønnsmoden på svært kort tid som følge av varmeperioden i juni, kombinert med de lange dagene årstiden gir. Foto: Tom Hansen, Havforskningsinstituttet.

Forskere advarer: Laksen kan nå bråmodne av høye sjøtemperaturer

Varmebølgen i Sør-Norge i juni kan få følger for laksen til høsten. Spesielt hannlaksen kan gå i kjønnsmodning i løpet av svært kort tid. Bruk av lys hjelper ikke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forskerne Tom Hansen og Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttets stasjon i Matre er bekymret for konsekvensene av den varmebølgen man hadde i juni i de sørlige delene av landet.

- Vi vil gjerne advare og informere om at alt nå ligger til rette for at oppdretterne i de sørligste regionene plutselig skal oppdage at fisken deres går i kjønnsmodning, sier de til Kyst.no.

Forsker Tom Hansen (bildet) og kollega Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttets stasjon i Matre, ber oppdretterne i sør følge nøye med på utviklingen av kjønnsmodning på laksen i merdene.

De forteller at under vanlige forhold vil laksen starte kjønnsmodningen en gang mellom januar og april.

- Hvis en sjekker fisken sin i juni vil en normalt få en ganske god pekepinn på hvor stor andel kjønnsmodning en vil få. Men hannlaksen går gjerne sine egne veier, og gitt de rette forholdene kan store deler av populasjonen plutselig begynne å kjønnsmodne, sier de.

Varme + lange dager

De påpeker at man vet at høy temperatur kombinert med lang dag får hanlaksen til å starte modningen.

- I kar på land kan vi få dette til å skje uavhengig av årstid. I laksmerdene finner en sjelden denne kombinasjonen av miljøforhold, men i år er et av de årene hvor alt ligger til rette for at det skal skje, sier de.

Som et eksempel viser de til en studie fra 1993 hvor de gikk gjennom fisken i  et forsøk i midten av juli uten å finne tegn til kjønnsmodning, men i september var over 70% av hannene i full gang med modning.

Dette betyr at risikoen for kjønnsmodning fortsatt er tilstede med kombinasjoner av høy sjøtemperatur og lange dager i juli og august

Må følge nøye med

- Og hva er så høy temperatur?

- I våre forsøk ser vi dette skje rundt 16 grader, men selv noe lavere temperatur kan gi en effekt på modningen.

- Og hva kan en gjøre?

- Egentlig kun å følge med. Har fisken din plutselig en appetitt som du sjelden har sett maken til så kan dette være en god indikasjon på kjønnsmodning, sier de to.

Og de understreker:

- For de som har brukt lys i vinter og tror at de dermed har kontroll, så er denne kjønnsmodningen uavhengig av dette.