Her er fisken som skal settes ut i sjø - muligens til våren.
Her er fisken som skal settes ut i sjø - muligens til våren.

Klokkestopp i saken om utsett av Crispr-laks – Kommer tidligst i sjøen til våren

VKM var negative i sin rapport om Havforskningsinstituttet (HI) skulle få lov å sette ut genredigert, steril laks i sjø for forskningsformål. HI mener VKM ikke har hatt den rette kompetansen, og nå jobbes det med en grundig tilbakemelding. Søknadsprosessen er i mellomtiden satt på pause.

Havforskningsinstituttet ønsker å sette ut 303 såkalte VIRGIN genmodifiserte fisk, og 485 kontrollfisk (ikke modifisert) i et feltforsøk som varer rundt 1,5 år. Fisken skal tas frem fra postsmoltstadiet til slakting. Forsøket skal etter planen gjennomføres på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Matre/sjøanlegg i Smørdalen. Feltforsøket er en del av et større forskningsprosjekt som går over flere år, der man nå først vil se på velferd og vekst i merd hos genetisk steril, kjønnscellefri laks.

I søknadsprosessen har Miljødirektoratet dels sendt søknaden på høring, dels bedt både VKM og Bioteknologinemda om innspill.

VKM var i sin rapport sterkt negativ og frykter - om enn de også innrømmet at det er lav sannsynlighet – at det skulle være fisk med genmodifiserte egenskaper som ikke er steril, som i et «worst case scenario» skulle klare å rømme og dermed spre sine sterilitetsgener til vill fisk.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

5582,-

KJØP

NF Digital Komplett

4990,-

KJØP

NF Pluss

2388,-

KJØP

NF Pluss Måned

199,-

KJØP