Senest i juni hadde NTHR-direktør Paul Ingvar Dekkerhus (i midten) besøk fra statssekretær Reynir Johannesson Samferdselsdepartementet (til høyre) på Kråkøya, hvor den nye insentivordningen ble diskutert. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

30 mill. til insentivordningen kan utløse sjømateksport på kjøl

Stor glede i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i dag. Kråkøya får 16,5 millioner kroner i tilskudd på forslag til statsbudsjett. Samtidig settes det for første gang av penger til den etterlyste insentivordningen som kan realisere sjømattransport på kjøl fra Trøndelag til Europa

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Gjennom Kysthavnalliansen har Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS jobbet aktivt sammen med sjømatnæringen og Norges Lastebileier-forbund i Trøndelag for å realisere en fast båtrute for eksport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. Statlig oppstartshjelp – gjerne kalt insentivordning – er en forutsetning for å realisere planene. Det melder Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, i en pressemelding.

Et gjennombrudd

I dag kom beskjeden havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus har ventet på. I regjeringens forslag til statsbudsjett settes det av 30 millioner kroner til en ny insentivordning for å stimulere til mer transport på kjøl.

– Dette er et gledelig gjennombrudd, og viser at det nå er reell politisk vilje til å utvikle nye logistikktilbud som er tilpasset framtidens eksport- og transportbehov langs kysten, sier Dekkerhus, som gir honnør til alle sine samarbeidspartnere.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen peker på at mer transport på kjøl gir både miljøgevinst, bedrer trafikksikkerheten og frigjør kapasitet på norske veier. I første omgang innføres insentivordningen som en treårig forsøksordning. Ordningen innrettes slik at rederier som godtgjør varig godsoverføring til sjø, enten ved å opprette en ny transportrute eller å justere en etablert rute, kan få støtte. Prosjekter kan få støtte i inntil tre år. Støttebeløpet regnes ut fra nytteeffekten prosjektet har for samfunnet.

– Det er en forutsetning at vareeierne er med på laget, og at tilbudene som blir etablert er i tråd med behovene til vareeierne. Det er avgjørende at rederiene og vareeierne samarbeider, sier samferdselsministeren.

Kysthavnalliansen har i løpet av de siste årene ført rederier og vareeiere i sjømatnæringen sammen. Dekkerhus og hans samarbeidspartnere er derfor fornøyd med statsrådens presiseringer.

– Vi føler at samferdselsdepartementet har vært lyttende gjennom hele denne prosessen. Selv om 30 millioner kroner ikke er mye penger i denne sammenhengen, er innretningen av den nye ordningen positiv, sier Dekkerhus.

16,5 millioner til Kråkøya

I statsbudsjettet foreslås det også 60,5 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnanlegg. 16,5 millioner av disse settes av til Kråkøya. Tilskuddet må møtes med tilsvarende sum lokalt.

– Så lenge kommunene er villige til å betale, er det en god indikator på at det er et fornuftig tiltak de vil i gang med, sier fiskeriminister Per Sandberg.

NYN IKS har over flere år vært en viktig medspiller for det regionale havneselskapet NTHR, og utviklingsprosjektene knyttet til både sjømattransport og utbyggingen av Kråkøya kysthavn.

– Nord-Trøndelag Havn IKS og deres partnere jobber med å få på plass viktig infrastruktur og framtidsrettede logistikkløsninger for både Ytre Namdal, Midt-Norge og Helgeland. Bevilgningene over statsbudsjettet bekrefter at dette er viktig og riktig også for nasjonen Norge, sier daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson.