Beslutningen om å halvere utbyttet må sees i sammenheng med en negativ påvirkning på kontantstrømmen. Fotomontasje: Pål Mugaas Jensen

Nordea: NRS beholder høyere grad av finansiell fleksibilitet

Med lavere utbyttebetaling beholdes en høyere grad av finansiell fleksibilitet gjennom det som ser ut til å bli et krevende 2020. Det skriver Nordea i en kommentar til at NRS har vedtatt å halvere utbyttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NRS annonserte i går kveld at de halverer det planlagte utbyttet for 2019 fra 10 til 5 kroner per aksje.

Dette er begrunnet i den betydelige usikkerheten som følge av den pågående COVID-19 situasjonen.

- Både spotprisene og fremtidsprisene i laksemarkedet har hatt en betydelig nedgang over de siste ukene, drevet av bortfall fra HoReCa segmentet. I vår siste sektorrapport anslo vi fullårseffekten av dette bortfallet til å være på rundt 900 000 tonn globalt, skriver Nordea i sin morgenrapport, fredag.

De påpeker at mye av dette volumet som skulle gått til HORECA er kanalisert inn i dagligvarehandelen, men da til en lavere pris.

- COVID-19 vil etter vår oppfatning ha en betydelig negativ påvirkning på kontantstrømmen fra drift for alle selskaper i sektoren, inkludert NRS. Beslutningen om å halvere utbyttet må derfor sees i sammenheng med det, skriver Nordea.

Per 31.12.19 var selskapet i praksis gjeldfri etter å ha solgt all oppdrettsvirksomhet i region sør tidligere på høsten. Samtidig hadde de tilgjengelige kredittrammer på 2 mrd kroner.

- Dette vil imidlertid endre seg gjennom 2020 da de guider på et investeringsprogram på mer enn 1,2 milliarder kroner i tillegg til at de skal betale et utbytte på litt over 200 millioner kroner. Med lavere utbyttebetaling beholdes en høyere grad av finansiell fleksibilitet gjennom det som ser ut til å bli et krevende 2020.