Sjømat Norge mener ansatte i Sjømatnæringa må prioriteres å teste for Covid-19. Foto: Sjømat Norge.

Prioritert testing av ansatte i Sjømatnæringen

Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Sjømat Norge skriver at nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å unngå at matproduksjonen stopper opp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjømat Norge skriver i en sak publisert på deres nettside at for bedriftene i sjømatnæringa er smittevern ekstremt viktig. 

Saken er gjengitt i sin helhet under. 

Som matprodusenter har sjømatnæringa veldig gode rutiner på hygiene, da det er viktig å kunne opprettholde produksjonen og levere trygge og gode produkter. Sjømatnæringa opplever nå at både utenlandske og norske ansatte kommer tilbake fra ferie og opphold i utlandet. Dette er en utfordring som må løses gjennom karantene, testing og tilpasning av produksjonen. Sjømat Norge mener det er viktig at kommunene sikrer at ansatte i sjømatnæringa gis prioritet i koronatestingen.

Konsekvensene vil være dramatiske ved eventuelle utbrudd, og vil kunne medføre nedstenging av virksomheter. Havbruksnæringen er avhengig av å slakte for ikke å komme i konflikt med akvakulturlovverket, og fiskeindustribedriftene er avhengige av å opprettholde aktiviteten for å sikre nasjonal og internasjonal matforsyning.

Sjømat Norge har oppfordret medlemmene til å holde tett dialog med kommuneleger og sikre at de nasjonale retningslinjene til enhver tid følges ute i bedriftene. Vi har videre gått ut med klar oppfordring til våre medlemmer om at det er viktig at bedriftene er ansvarlige, og ikke tar noen sjanser. Vi oppfordrer til å utvise streng aktsomhet og følge anbefalingene som gis.

I Alta fikk Grieg utfordringer med at kommunen ikke hadde kapasitet til å teste ansatte i sjømatnæringa som kom tilbake fra utenlandsopphold. Etter en god og konstruktiv dialog mellom kommunen, Grieg og Sjømat Norge, har Alta kommune tilpasset testtilbudet slik at ansatte som har vært på ferie og utenlandske arbeidere får testet seg. Sjømat Norge mener dette er et godt eksempel, og vi oppfordrer andre kommuner til å vise samme forståelse og fleksibilitet som Alta, og slik bidra til å opprettholde matproduksjonen.