Open dag hos Steinvik Fiskefarm avlyses

Open dag - 2020 er avlyst grunna fare for koronasmitte, skriv Steinvik Fiskefarm på Facebook.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet skriv at dei ser det som naudsynt å avlysa deira populære familiearrangement i mai p.g.a. framleis stor smittefare utover våren og sommaren.

- Difor har vi også avlyst alle komande besøk på visningssenteret på ubestemt tid etter helsestyresmaktene sine retningsliner. Vi har også ein produksjon av levande individ å ta omsyn til, der vi håpar å halda våre tilsette mest mogleg friske.

Selskapet skriv videre at dei satsar heller på å halda “Open dag” i mai-2021, og at dei håper at alle held seg friske.