Jøran Gådren, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Foto: Høgskolesenteret i Kristiansund.

Ny marin bachelor i Kristiansund

Høsten 2017 starter et nytt marinstudie ved Høgskolesenteret i Kristiansund opp. – Med den lave oljeprisen vi ser i dag vil dette være et nytt og spennende alternativ for de som er usikre på når aktiviteteten i petroleumsnæringen tar seg opp, sier daglig leder Jøran Gården i Høgskolesenteret i Kristiansund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Daglig leder Jøran Gården opplyser til kyst.no at 30 nye studenter er velkommen til å søke om opptak på den nye linjen i marin logistikk og økonomi i Kristiansund nå i høst.

-  Vi ønsker alle som vil være med i en fremtidsrettet næring å søke, sier han og legger til at de har mulighet til å øke antall studieplasser om det skulle være behov. Det er Høgskolen i Molde som tilbyr det nye studiet hos oss, informerer han.

Sentral plassering

Høgskolesenteret i Kristiansund ligger godt til rette for den nye utdannelsen i marin logistikk og øknonomi ifølge Gården. Foto: Høgskolesenteret i Kristiansund.

Bachelorstudiet sier han ble etablert som følge av den sterke veksten innenfor marin næring,

- Med den lave oljeprisen vi ser i dag vil dette være et nytt og spennende alternativ for de som er usikre på når aktiviteteten i petroleumsnæringen tar seg opp.

Gården legger til at mye av industrien i området har gått fra å tilby tjenester og utstyr fra olje og gass over til fiskeri- og havbruksnæringen.

Han viser også til at selskap som Stranda Prolog, Abyss Group og Skrettings fôrfabrikk også er i området.

- I tillegg vil slakteriet og industriparken på Jøsnøya være sentral med tanke på transport av sjømat. Vi mener vi er rett ved E6 på sjøen, sier Gården om plasseringen.

Marin logistikk og økonomi

Næringen selv har vært med på utforming av studiene, og Gården forteller at han har hatt kontakt med store selskap, for å sikre at utdannelsen både er både aktuell og relevant.

- Det nye tilbudet er et økonomi og administrasjon studium med spesialisering mot logistikk innenfor marin næring. Det er likhetstrekk med det eksisterende tilbudet i petroleumslogistikk, bare rettet mot havbruk og fiskeri i stedet, forklarer han.

Spesialiseringen innebærer til sammen et år med undervisning mot fiskeri- og havbruksbransjen, der man blant annet lærer om biologisk produksjon.

- Studentene vil lære om for eksempel fiskehelse, røkting, produksjonsplanlegging og fôr-distribusjon. Kort sagt alt som betyr noe for levering og logistikk.

I tillegg til biologisk produksjon vil det bli lagt vekt på marked, statistikk, optimering og prognoser.

- For å kunne gjøre en god jobb må man også kjenne til teknologi og utstyr som brukes i næringen, understreker han.

Stor interesse

Han påpeker at programmet fortsatt er under utvikling, og det kan derfor fortsatt komme justeringer på innholdet på deres nettsider, og merker stor interesse, med flere titalls henvendelser.

- Det er også stor interesse for det nye studiet på utdanningsmessene som arrangeres langs kysten i disse dager.

Han sier det tidligere er tatt opp betydelig flere studenter enn 30 på petroleumslogistikk.

- Om Høgskolen i Molde velger å ta opp flere enn 30 avhenger av hvor mange kvalifiserte søkerne man ser etter at søknadsfristen er passert den 15. april, sier Gården.

Lokalt jobbes det også for å etablere en "node" av NCE Aquatech Cluster på Nordmøre, som ellers er lokalisert i Trondheim.

  • Høgskolesenteret legger til rette for høgskolene slik at disse kan gi studietilbud i Kristiansund.
  • I tillegg til det nye studiet gis det også tilbud innen petroleumslogistikk, sykepleie og undervannsteknologi (tilbys av Høgskulen på Vestlandet)