Mekanisk avlusing. Foto: Kristine Gismervik.
Mekanisk avlusing. Foto: Kristine Gismervik.

Oppfordrer til helsesjekk før mekanisk avlusing

- Å vurdere helsestatus før mekanisk lusebehandling mener jeg er viktig. Helst mener jeg fisken bør være helt frisk før avlusing, sier Kristine Gismervik, forsker i Fiskehelsegruppa ved Seksjon for miljø- og smittetiltak i Veterinærinstituttet.

Publisert

Gismervik jobber blant annet med å dokumentere fiskevelferd og effekt av mekanisk avlusing, og oppfordret under FHF sin havbrukssamling, næringen til å sjekke helsestatus både før og etter mekanisk avlusing. Hun deltar også i FISHWELL, et prosjekt finansiert av FHF som skal bygge en verktøykasse av fiskevelferdsindikatorer som kan brukes i felt.

-  Man liker ikke å håndtere og ta opp fisken, men håndteringen gir deg et bilde av fisken der og da. Å analysere velferdsindikatorer også før behandling mener jeg er viktig for sammenlikningsgrunnlag. Helst mener jeg fisken bør være helt frisk før mekanisk avlusing, sier hun.

Kristine Gismervik. Foto: Veterinærinstituttet.
Kristine Gismervik. Foto: Veterinærinstituttet.

Forskeren mener at man bør ha sjekklister og velferdsindikatorer på plass for å gjøre jobben for oppdretterne på merdkanten enklest mulig, dette på tross av at det kan være vanskelig å sette grenseverdier for dyrevelferd.

- Flere oppdrettere har slike sjekklister. Man kan sjekke mekaniske skader som skjelltap, hudblødninger, gjeller og øyeskader samtidig som man sjekker effekten behandlingen har hatt på lusen, sier hun.

Opplæring og dokumentasjon

Hun forteller at det bare i fjor var få som aktivt brukte dyrebaserte velferdsindikatorer på denne type avlusing.

- Men nå vet jeg det er mange som gjør det. Opplæring og kunnskap rundt metoden er viktig for fiskevelferd og for at man kan justere utstyr og prosessen underveis.

Også dødelighet, både akutt og langsiktig samt årsaken til dødelighet, mener hun er viktig å dokumentere i forbindelse med avlusingen.

- Vet man ikke hva som fører til dødelighet ringer man fiskehelsepersonell men mye kan næringen gjøre selv også, konkluderer hun.