Annonsørinnhold fra Aquabyte

Kunsten å lykkes med data

Aquabyte sitt nye verktøy WISE er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte, slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere.

For oppdrettere er det en stor utfordring å ha tilstrekkelig innsikt i hva som foregår i merden. Mange baserer driften på etablerte rutiner, historiske data og magefølelse. Ny teknologi er derfor et viktig bidrag for å sikre bedre fiskevelferd.

Fiskevelferd er den største utfordringen næringen står ovenfor. Til tross for at Norge er i verdenstoppen når det gjelder fiskevelferd, sammenlignet med mange andre oppdrettsnasjoner, dør det over 50 millioner fisk hvert år i sjøfasen. Med et slikt bakteppe er de fleste aktørene enige om at det blir avgjørende å finne metoder og verktøy som vil redusere antall døde individer.

Et komplisert univers

Vi har tatt en prat med tre av de sentrale ressursene i Aquabyte når det gjelder innsikt og kundeopplevelse. De er alle opptatt av å skape synergier i samspillet mellom den faktabaserte og den erfaringsbaserte kapitalen.

- Kompleksiteten i den biologiske produksjonen er utfordrende. Mange faktorer opptrer samtidig, og vi er nødt til å håndtere dette med fakta som verktøy, sier Director of Customer Experience i Aquabyte, Andreas Mikalsen.

Andreas Mikalsen, Director of Customer Experience i Aquabyte
Andreas Mikalsen, Director of Customer Experience i Aquabyte

- Med andre ord; vi må bygge tillit mellom data og erfaring. Dette krever helhetlige tilnærminger og det er det mange, kanskje spesielt hos oss på leverandør-siden, som må ta dette innover seg.

Viktig verktøy for innsikt og beslutningstøtte

Med Aquabyte sitt nye verktøy, WISE, - Welfare Indicator ScorE - kan oppdretteren ta smartere beslutninger fordi de effektivt vil kunne se en større sammenheng mellom velferd-, lus-, vekt- og miljødata. De får kritisk innsikt, og kan ved å bruke denne informasjonen aktivt beskytte produksjonen sin. Eksempler på dette kan være valg av behandlingsmetoder og tidspunkt, eller løsninger som gir dem det mest ideelle slaktetidspunktet for å unngå nedklassifisering.

Varsler deg når skinnhelsen er i ferd med å bli redusert

- WISE produktet er laget på en meget intuitiv og brukervennlig måte, slik at det er enkelt å se om det er noen velferdsindikatorer som må vurderes nærmere, sier Mikalsen. - Med hensyn til viktige indikatorer for skinnhelse, så følger WISE med på status og utvikling på skjelltap, snuteskader og sår. Slik kan man iverksette tiltak som helsefôr, vurdere behandlingsmetode og andre operasjonelle rutiner som kan påvirke skinnhelsen.

- I tillegg til skinnhelse, så overvåker og identifiserer WISE alle de andre observerbare velferdsindikatorene. Verktøyet gir således en løpende overvåkning av velferds-statusen i merden.

Du kan velge indikatorer som er tilpasset dine behov. Hele året.

- Ved å ha løpende kontroll på velferds-statusen minimeres både risikoen for redusert velferd, og risikoen for nedklassing på grunn av dårlig velferd. Denne informasjonen støtter databaserte beslutninger på alle sentrale velferdsindikatorer, slik at effektivitet og inntekter økes, understreker Aquabyte Insight Manager, Reinhard Fellner.

I utviklingen av denne løsningen har Aquabyte også samarbeidet med Havforskningsinstituttet. – Her har vi benyttet kvalitetssikrede metoder i henhold til Laksvel-standarden, der vi overfører «manuell» scoring av fisk til bildebasert scoring. Basert på dette samarbeidet har vi utviklet en scorings-guide for bildebasert dokumentasjon og scoring av velferd.

Slik bidrar ny innsikt til bedre fiskevelferd

Aquabyte Insight Manager, Anita Nielsen oppsummerer her at med Aquabytes teknologi unngår man manuell håndtering, og oppdretterne får kontinuerlig, pålitelig data som gjør at de kan følge med på situasjonen i merdene sine. Slik kan de bruke denne informasjonen til å ta smarte avgjørelser.

- Med ny teknologi får man mer og ny innsikt om fiskevelferden sin sammenlignet med tidligere, og man kan nå fatte beslutninger basert på kunnskap istedenfor etablert praksis og magefølelse, sier hun.

Les mer om Aquabyte her https://www.aquabyte.no/

Reinhard Fellner, Aquabyte Insight Manager
Reinhard Fellner, Aquabyte Insight Manager
Aquabyte Insight Manager, Anita Nielsen
Aquabyte Insight Manager, Anita Nielsen