Nok et godt år Kvarøy Fiskeoppdrett, som tidligere i år hadde besøk av fiskeriminister Harald Nesvik som fikk satt seg på prøve med å telle lus. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Nok et godt år Kvarøy Fiskeoppdrett, som tidligere i år hadde besøk av fiskeriminister Harald Nesvik som fikk satt seg på prøve med å telle lus. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Solid år for Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy Fiskeoppdrett hadde nok et svært innbringende år i fjor. Selskapet hadde lav dødelighet og en god drift gjennom året.

Publisert Sist oppdatert

Kvarøy Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på Indre Kvarøy i Lurøy kommune. De to datterselskapene Kvarøy Sjøhus AS og Helgeland Oppdrettservice AS driver også sin virksomhet på Indre Kvarøy i Lurøy Kommune. 

Selskapet har 4 konsesjoner med en MTB på 3 184 tonn, det ble i 2018 kjøpt 2 % vekst på disse. I tillegg til dette har selskapet en avtale om drift av en konsesjon for Lofoten Aqua som en del av konsernbiomassen.

Selskapet hadde i 2018 en omsetning på 886 millioner kroner, og et driftsresultat på 70. Året før hadde Kvarøy Fiskeoppdrett 502 millioner i omsetning, og et resultat på 68 millioner kroner. Det er gode tall for bedriften som om dagen går an å følge i Tv2-programmet Sølvrushet.

Lav dødelighet

Nøkkeltall for 2018 og 2017:
Nøkkeltall for 2018 og 2017:

I oktober 2018 ble også Kvarøy Fiskeoppdrett tildelt driften av en konsesjon for Salmobreed for stamfiskproduksjon. Total volum med alle konsesjoner er derfor på 4 698 tonn.

I 2018 endte slaktevolumet på 5 775 tonn sløyd vekt, og selskapet understreker at de hadde en god drift. Dødeligheten var på 4,98 % og MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 84,4 %.