Lerøy Seafood Group slaktet 46 000 tonn sløyd vekt laks og ørret i kvartalet. Foto: Lerøy
Lerøy Seafood Group slaktet 46 000 tonn sløyd vekt laks og ørret i kvartalet. Foto: Lerøy

Dårligere resultat for Lerøy

Lerøy Seafood Group omsatte for 5 102 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 501 millioner kroner i tredje kvartal. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Seafood Group la fredag morgen frem resultater for tredje kvartal. I rapporten kommer det frem at oppdrettsselskapet får et resultat før skatt på 442 millioner i kvartalet. Det er en 36 prosent nedgang fra samme periode i fjor.

- Per i dag forventer styret en inntjening i fjerde kvartal som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2019, skriver selskapet i børsmeldingen.

Omsetningen i kvartalet går derimot opp 14 prosent, og ender på 5,2 milliarder, mot 4,5 milliarder i samme periode i fjor.

Selskapets slaktevolum var på 46.000 tonn sløyd vekt laks og ørret i kvartalet. Det er en økning fra tredje kvartal i 2018, da slaktevolumet var på 37.200 tonn.

- Konsernets nedstrømsaktiviteter har god vekst i inntjeningen i tredje kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad i en melding.

- Samlet inntjening i tredje kvartal 2019 er lavere enn samme periode i fjor. Vi er trygge på at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut.

Svak prisutvikling

- Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svak gjennom tredje kvartal, til dels drevet av svært høye eksportvolum fra Norge, men også relativt høye volum fra UK. Konsernet opplever fortsatt at underliggende etterspørsel etter både laks og sjømat er god. Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer, skriver selskapet.

I rapporten kan man også se hvordan de ulike segmentene har gjort det. Datterselskapet Havfisk, som primært står for fangst av hvitfisk, stod for 40 millioner kroner i EBIT i kvartalet, ned fra 41 millioner samme periode i fjor. Det totale fangstvolumet for Havfisk var i kvartalet på 13.152 tonn, mot 14.282 tonn i tredje kvartal i fjor.

Betydelige investeringer

For segment havbruk er driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 362 millioner kroner i kvartalet, en kraftig nedgang fra 569 millioner i samme periode i fjor.

- Vi gjennomfører et betydelig investeringsprogram i segment Havbruk og vi forventer å se vekst i volum og lavere kostnader i årene som kommer, forteller Beltestad.

I utsiktene fremover skriver selskapet at de forventer «fortsatt varierende, men likevel tilfredsstillende markedsforhold».