En av Nordic Halibut sine kveiteanlegg.

Stabil vekst i tredje kvartal for Nordic Halibut

Tredje kvartal 2023 viser en økning i salgsprisene for Nordic Halibut AS, med en gjennomsnittlig salgspris på 147 kroner per kilo.

Publisert

Tredje kvartal 2023 fortsatte den positive trenden i salgsprisene for Nordic Halibut AS sammenlignet med samme periode året før. Selskapet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 147 kroner per kilo i løpet av kvartalet, noe som reflekterer en økning på 2 % sammenlignet med året før. 

Årets salgspris YTD for 2023 ligger i gjennomsnitt på 160 kroner per kilo, noe som markerer en vekst på 14 % år for år. Den totale omsetningen i løpet av kvartalet beløp seg til 17 millioner kroner, og slaktevolumene endte på 131 tonn (118 tonn HOG). Slaktevolumene YTD har nådd 530 tonn (477 tonn HOG). 

I tråd med tidligere kommunikasjon vil selskapet fokusere på å oppnå en gunstig fordeling av slaktevekter og svare på markedssignaler. Denne strategien er designet for å optimalisere utnyttelsen av tilgjengelig biomasse for å styrke langsiktige mål, selv om den kan påvirke kortsiktige slaktevolumer. 

Slakter større fisk

Nordic Halibut hadde som mål å sette ut en million fisk i sjøen i løpet av 2023. Vurderinger knyttet til tidspunktet for utsetting, med tanke på optimale løsninger for fiskevelferd, logistikk og parti-størrelser, gjøres kontinuerlig basert på tilgjengelig fisk for utsetting ved utgangen av 2023. Med noen volumer vurdert overført til 2024, er selskapet i stand til å sette ut 900 000 – 1 000 000 fisk i løpet av 2023. 

Selskapet slaktet fisk strategisk for å tilpasse seg sitt kommersielle fokus på større fisk, noe som resulterte i en relativt lav gjennomsnittlig slaktevekt på 4,8 kg (4,3 kg HOG) i kvartalet. Dette påvirket selskapets gjennomsnittlige prisoppnåelse, med en redusert volumandel solgt i foretrukne størrelseskategorier over 5 kg. 

Til tross for dette forble prisnivåene for ulike størrelseskategorier konsistente med tidligere perioder, noe som indikerer positive underliggende markedsforhold. 

Lavere slaktevolum

Slaktevektene i tredje kvartal var lavere sammenlignet med tidligere perioder, noe som resulterte i en redusert volumandel som ble solgt til det amerikanske markedet. 

- Gitt den betydelige preferansen for større fisk i det amerikanske markedet, understreker dette selskapets kommersielle strategi for å maksimere potensialet for større slakt ment for dette markedet og andre prioriterte markeder. Den gjennomsnittlige salgsprisen til USA i Q3 ble avsluttet på 200 kroner per kilo, selv om på en lavere enn vanlig volumandel, noe som bidro til den generelle reduksjonen i gjennomsnittlig salgspris for perioden, skriver de.

I tillegg belyser de at byggelånsfinansieringen for Tingvoll-anlegget på 230 millioner kroner ble vellykket avtalt med Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nordmøre.

- Langsiktige finansieringsavtaler, planlagt for gjennomføring ved anleggets ferdigstillelse, er etablert med Innovasjon Norge, Eksfin, Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nordmøre. En ekstra tranche av kassekredittfasiliteten med Sparebank 1 SR-Bank er gjort tilgjengelig, støttet av en Eksfin-finansieringsgaranti. Denne frigitte opsjonen representerer en økning på 50 millioner kroner, og utvider den eksisterende kassekredittfasiliteten fra 150 millioner kroner til en ny total på 200 millioner kroner, skriver de avslutningsvis.

Høydepunktene i kvartalet er som følger:

• Sterk biologisk kontroll gjør det mulig å implementere en ny forretningsstrategi som vil gi bedre resultater med høyere marginer og økte produksjonsvolumer på full kapasitet 

• Nordic Halibut fortsetter å være godt posisjonert for å nå langsiktige produksjonsmål på 4 500 tonn (HOG) innen 2026 og 10 350 tonn HOG innen 2031 

• Den positive trenden i salgsprisene fra året før fortsatte inn i Q3 2023, og registrerte en gjennomsnittlig salgspris på 147 kroner per kilo (+2% YoY)

• Slaktet 131 tonn (118 tonn HOG) med en gjennomsnittlig slaktevekt på 4,8 kg i løpet av kvartalet 

• Total omsetning i Q3 2023 endte på 17 millioner kroner (+23% YoY) 

• I tråd med forventningene kom EBITDA inn på -13,9 millioner kroner, og tapet for perioden endte på totalt 21,5 millioner kroner.

• Finansiering av Tingvoll-anlegget er sikret, og konstruksjonen ble påbegynt i august 2023, noe som muliggjør gjennomføringen av vekstfasen 2 

• Verdikjeden for vekstfase 1 er fullført med godkjenning av Batnfjorden-anlegget, og de første fisken ble satt ut i sjøen i løpet av Q3 2023 i det voksende anlegget.