Kvinner i Havet

29. september 2022. Sted: Scandic Ørnen, Bergen

https://havetsverdiskapere.no/

Med historiens første likestillingskonferanse for sjømatnæringen ønsker vi å sette fart i likestillingsarbeidet.

Kvinner i havet konferansen vil være en arena med gode rollemodeller og hvor vi de ulike mulighetene i næringen vises fram.

Initiativtakerne representerer hele næringen havbruk, villfisk og leverandørindustrien, og har som mål om å inkludere alle; kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere. – Vi gjør dette for at vi selv trives i næringen og ønsker at flere skal se mulighetene.