Partene blei enige om et generelt tillegg på 1,25% med virkning fra 1. oktober 2020. Foto: Kystrederiene

Enighet mellom Kystrederiene og forbundene i lønnsoppgjøret

Det ble natt til 27. november enighet i meglingen mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om ny NOR og Service- og flerbuksavtale for medlemmer av Kystrederiene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Partene blei enige om et generelt tillegg på 1,25% med virkning fra 1. oktober 2020.

Partene ble videre enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal se på etablering av et teknisk beregningsutvalg tilpasset næringen.

Utvalget skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagmodellen, som ivaretar både kjøpekraft og konkurranseevne.

-Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje, så vi er svært fornøyde med å ha kommet til enighet, sier adm. dir. Tor Arne Borge i en melding fra Kystrederiene. 
Det har ifølge Borge vært krevende forhandlinger.

Tor Arne Borge er adm. dir. i Kystrederiene. Foto: Simon Øverås

- Men vi har landet på et godt resultat for våre medlemmer. Vi er videre svært fornøyde med at det ble enighet om å nedsette et utvalg som skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagsmodellen, sier han.