Laks på is.
Laks på is.

Analytikere overrasket over vekstforslag

Analytikerne er overrasket over regjeringen sitt forslag om økt MTB til oppdretterne.

Publisert

Bakgrunnen for det nye vekstforslaget er at Regjeringen tilbyr oppdrettsnæringen økt fleksibilitet slik at de kan utnytte eksisterende kapasitet bedre. Det skjer ved at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden, mot at det senkes i resten av året. Dermed kan oppdretteren utnytte de naturlige temperaturvariasjonene i sjøen bedre, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer om forslaget her.

Det er frivillig for oppdretterne å takke ja til tilbudet om vekst, og de må søke innen første september.

Økt produksjon 

Stein Alexander Aukner, analytiker i DnB markets. Foto: DnB.
Stein Alexander Aukner, analytiker i DnB markets. Foto: DnB.

Analytikere TDN Finans har snakket med sier at forslaget kom overraskende, og de venter at dette på kort sikt vil føre til en økning i produksjonen.

Alexander Aukner i DNB Markets anslår at tilbudet øker med fem til syv prosent, Pareto Securities venter en vekst på fem prosent, mens Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener at det kan gi inntil 50.000 tonn høyere produksjon i 2017 enn ellers.

- Løper en risiko

Marius Gaard i Swedbank sier at tiltaket totalt sett vil bety at det kommer mer volum i første halvår 2017 enn tidligere.

- Med dette forslaget vil man tillate mer biomasse i en periode hvor lusepresset normalt er stort, så oppdretterne løper en risiko ved å ta i mot tilbudet. Mister man kontrollen kan man bli straffet ved neste korsvei, for eksempel neste gang det skal tildeles vekst, sier Gaard til TDN Finans.