På årets auksjon ble det solgt for dobbelt så mye som i fjor. Illustrasjosnfoto: Kyst.no

Kjøpte laksevekst for nær 6 milliarder kroner

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt i går auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god, og gir en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn 3 prosent.

- Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Det var 42 selskap påmeldt i auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

- Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Se oversikten her:

Tabell 1: Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (mill. NOK)

1: Svenskegrensen til Jæren

977

152

2: Ryfylke

2 082

395

6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

6 384

1 545

7: Nord-Trøndelag med Bindal

2 915

629

8: Helgeland til Bodø

3 648

798

9: Vestfjorden og Vesterålen

3 855

984

11: Kvaløya til Loppa

2 481

545

12: Vest-Finnmark

4 005

759

13: Øst-Finnmark

842

168

Totalt

27 189

5 975

 

 

 

Tabell 2: Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen

Selskap

Kjøp av kapasitet (tonn MTB)

Samlet vederlag (NOK)

Ballangen Sjøfarm AS

292

75 067 068

Bremnes Seashore AS

527

99 929 740

Cermaq Norway AS

1 774

451 346 521

Eidesvik Laks AS

386

73 193 320

Eidsfjord Sjøfarm AS

1 984

462 895 641

Emilsen Fisk AS

400

86 277 600

Erviks Laks og Ørret AS

455

110 115 005

Finnøy Fisk AS

115

21 806 300

Gratanglaks AS

130

33 420 270

Grieg Seafood ASA

527

99 929 740

Knutshaugfisk AS

780

188 768 580

Kobbvåglaks AS

1 000

218 792 000

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

1 000

218 792 000

Lerøy Seafood Group ASA

355

70 680 855

Lofoten Sjøprodukter AS

5

1 285 395

Lovundlaks AS

623

136 307 406

Midt-Norsk Havbruk AS

1 101

237 479 094

Mowi ASA

1 758

300 505 220

Måsøval Fiskeoppdrett AS

2 000

484 022 000

Nordlaks Oppdrett AS

200

50 240 400

Norway Royal Salmon ASA - NRS Farming AS

1 050

199 101 000

Rogaland Fjordbruk AS

527

99 929 740

Salaks AS

100

25 707 900

Salmar Farming AS

8 057

1 760 276 652

Seløy Sjøfarm AS

650

142 214 800

Sinkaberg-Hansen

300

64 708 200

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

93

20 414 430

Vega Sjøfarm AS

183

40 038 936

Wenberg Fiskeoppdrett AS

192

42 008 064

Øyfisk AS

625

159 792 675

Totalt

27 189

5 975 046 552