På grunn av Korona-situasjonen er det besluttet å utsette auksjonen til over sommeren. Foto: Hans kristian Thorbjørnsen

Utsetter lakseauksjonen

Fra mandag kan oppdretterne melde seg på til auksjon av nye laksetillatelser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen har åpnet for at næringen kan vokse med til sammen 6 prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

- Oppdrettsnæringen er av stor verdi for Norge. Vekst i næringen gir grunnlag for mer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Nå har vi åpnet for påmelding til auksjonen av nye tillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Mandag åpnes det for registrering til auksjonen av nye laksetillatelser. Auksjonsformen som er valgt er i tråd med forslaget Nærings- og fiskeridepartementet hadde på høring tidligere i vår.

- På grunn av Korona-situasjonen har vi besluttet å utsette auksjonen til over sommeren, og planlagt oppstart er nå 18. august 2020. Det har vært et sterkt ønske fra enkelte i næringen om at auksjonen bør utsettes, og det har vi valgt å lytte til, sier Ingebrigtsen.

Registrering til auksjon er åpen

Frist for å registrere seg til auksjonen er 1. juli 2020 og det er kun mulig å registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske nettløsning. For å kunne registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti.

Mer informasjon gjøres fortløpende tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Stor oppslutning om fastpris-tildeling

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 25. februar 2020. Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra om lag 50 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 800 millioner kroner for over 5000 tonn økt produksjon. Det er over 95 prosent av det som var tilgjengelig, og prisen per tonn var 156 000 kroner.

Kan heve kjøpet

Næringsaktørene ble i år, i påvente av regjeringens avklaring av oppfølging av havbruksskatteutvalgets forslag, gitt fleksibiliteten til å kunne heve kjøpet innen 19. juni. Den veksten som ikke blir kjøpt til fastpris, vil bli solgt på auksjon.

- Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Når vi nå har fastsatt en forskrift for auksjon av nye tillatelser vil det bli nye muligheter for vekst, sier fiskeri- og sjømatministeren.