Lite rømt oppdrettsfisk i lakseførende elver i 2023 – den positive trenden fortsetter melder OURO.

Så mye rømt oppdrettslaks ble funnet i elvene i 2023

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) kan melde om at færre rømte oppdrettsfisk vandret opp i elvene i 2023 enn tidligere år.

Publisert

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks for 2022 ble innslag av rømt oppdrettslaks vurdert i 195 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 38 elver for utfisking. Utfisking av rømt oppdrettslaks ble gjennomført i 20 av disse elvene. Elvene ble valgt ut på bakgrunn av historisk innslag av rømt laks i vassdraget, sårbarhet, andel rømt fisk i 2021, samt at det kan være hensiktsmessig å følge utviklingen i vassdraget over tid.

I 17 av de undersøkte elvene ble det ikke observert rømt laks høsten 2023. Grunnet mye nedbør, høy vannføring og dårlig sikt, var det vanskelig å beregne andelen rømt fisk i gytebestanden i enkelte elver på Vestlandet. I tillegg til utfisking i elver, har OURO bidratt til uttak av rømt fisk med kilenøter i Trøndelag.

Resultater

Ingrid Lundamo er styreleder i OURO.

Resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2023 viser at totalt 226 rømte oppdrettsfisk ble tatt ut. 62 rømte oppdrettslaks ble tatt ut i sjøen i Trøndelag. Andelen rømt oppdrettslaks etter uttak var under fire prosent i 30 av de 31 elvene hvor det var foretatt beregninger av innslag av rømt fisk.

- Siden oppstarten av OURO i 2015 har det ikke vært registrert så lite rømt oppdrettslaks i elvene som i 2023, sier styreleder Ingrid Lundamo.

- Det ligger i OUROs mandat å ta ut rømt fisk i lakseførende vassdrag. Det ble også i 2023 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og styret i OURO er svært tilfreds med resultatet, sier Ingrid Lundamo.

Lave innslag av rømt oppdrettsfisk

Uttak ble gjennomført med harpunering, not og kilenøter. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Figur 1. Prosentvis innslag av rømt fisk observert før og etter uttak i undersøkte lakseførende elver i perioden 2016-2023.

Alle data fra OURO rapporteres til det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OURO sin hjemmeside.