Rensefisk på jobb i merd.

Tall fra Mowi viser økt effekt av rensefisk

Norsk Oppdrettsservice har tatt en gjennomgang av lusebeiteeffekten til rensefisk over de tre siste årene.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no/LandbasedAQ skrev nylig at flere rensefiskanlegg har blitt lagt ut for salg, og at noen aktører opplever en nedgang i etterspørselen etter rensefisk.

- Det var en stor økning i bruk og produksjon av rognkjeks i årene 2014-2019, og deretter har bruken vært avtakende. Dette skyldes at økt bruk av brønnbåt til avlusning fører til økt svinn av rensefisk i merdene, sa styreleder Thomas T. Grieg i Rensefiskgruppen til LandbasedAQ.

Les også: Rutinebesøk viste stor dødelighet hos rensefisk

Økning i lusebeiting

Fou-leder Andreas Lindhom og oppfølgingsleder Ole Roald Danielsen i Norsk Oppdrettsservice kan likevel fortelle til Kyst.no at de er fornøyd med resultatene fra rognkjeksens lusebeiteeffekt i 2023.

- Nå er tallene fra de tre siste års effekt klar, over 50 000 stk. nøye gjennomførte mageinnholdsanalyser fra rognkjeks i kommersiell lakseproduksjon, fordelt langs Norskekysten, viser en signifikant økning i lusebeiting, forklarer de.

Analysene av rognkjeks er blant annet hentet fra Mowi sine anlegg på sørvestlandet, og Mowi har bekreftet resultatene. Se oversikt under.

Snitt antall lus per rensefisk årlig.

I Norsk Oppdrettsservice sitt rensefiskprogram ligger det til grunn en fordøyelsestid på 24 timer.

- Lusene som er funnet, er et øyeblikksbilde der resultatet kommer frem som snitt-lus i magesekken pr. rognkjeks pr. døgn.

Lindhom forklarer at dette vil si at en innblanding på 10 % i en merd ville i 2023 gi en beiting av 0,22 lus pr. laks pr. uke pr. merd. 

Lindhom og Danielsen sier selskapet er stor tilhenger av å sette sammen flere tiltak for å kunne ha en god kontroll på lusesituasjonen og de påpeker at rensefisk krever at anleggene som skal bruke rensefisk er motivert og faglig flinke.

- Vi ser stadig flere anlegg som oppfølger kriteriene for å kunne ha suksess med rensefisken, forteller de to avslutningsvis.

Oppfølgingsleder Ole Roald Danielsen og Fou-leder Andreas Lindhom i Norsk Oppdrettsservice.