Leif Magne Sunde i Sintef Ocean er overbevist om at det ligger et uforløst potensial om en fremover med
enda større alvor tenker biologisk produksjon gjennom hele kjeden. Han mener dette kan kreve at en
finner fram gammel, basal smoltkunnskap, og at en aksepterer laksens biologiske grenser.
Leif Magne Sunde i Sintef Ocean er overbevist om at det ligger et uforløst potensial om en fremover med enda større alvor tenker biologisk produksjon gjennom hele kjeden. Han mener dette kan kreve at en finner fram gammel, basal smoltkunnskap, og at en aksepterer laksens biologiske grenser.

Lakselusbekjempelse: - Tiden er overmoden for nye grep

Leif Magne Sunde i Sintef mener det er på høy tid å sette laksens biologi i sentrum. Han er tydelig på at næringen må satse tungt på en langsiktig strategi når det kommer til lusebekjempelse.

Publisert Sist oppdatert

Sunde har hatt et sterkt engasjement rundt lakselusutfordringen gjennom mange år, blant annet som leder for den innovasjonsrettede laksekonferansen Tekmar.

- Situasjonen rundt lakselus er mer enn noen gang uavklart, og kan kanskje beskrives ved at en "trør vannet" ved hjelp av en diversifisering av ulike bekjempelsesmetoder, med mest gevinst for “lakselusbekjempelsesindustrien”. Vi ligger ikke an til å vinne lakseluskrigen, og om vi skulle vinne den så er det på bekostning av hovedpersonen -oppdrettslaksen.

Sunde påpeker at det nå er 12 år siden lukket badebehandling ble påbudt, mot mange oppdretteres protester, og til tross for en enorm innovasjonsvilje, og introduksjon av en bred palett av bekjempelsesverktøy siden, så mener han en i dag står i en lite offensiv posisjon i forhold til lakselus.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk