Skisse over slakteriet som var planlagt ferdigstilt rundt årsskifte 2024/2025.
Skisse over slakteriet som var planlagt ferdigstilt rundt årsskifte 2024/2025.

Stanser milliardinvesteringer etter skattebombe

Nova Sea AS setter nytt slakteri på Lovund og nytt settefiskanlegg på hold.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

- Nova Sea AS har som en konsekvens av gårdagens forslag fra Regjeringen om å innføre en grunnrentebeskatning, besluttet å sette alle større investeringer på hold. Det dreier som om investeringer på over 3,3 milliarder, fordelt på settefiskanlegg og nytt slakteri. Investeringene ville medført i overkant av 100 nye kompetansearbeidsplasser og store ringvirkninger i distriktene, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.

Selskapet poengterer at slik forslaget fra Finansdepartementet er utformet, vil deres finansielle handlingsrom som skapes fra sjøproduksjon, skattlegges med 62 prosent.

Daglig leder Tom Eirik Aasfjord opplyser at høringsforslaget fra regjeringen vil svekke selskapets evne til å gjøre nye investeringer.
Daglig leder Tom Eirik Aasfjord opplyser at høringsforslaget fra regjeringen vil svekke selskapets evne til å gjøre nye investeringer.

- Dette vil igjen svekke vår evne til å håndtere nye investeringer betydelig. Spesielt vil dette ramme investeringer på land, ettersom skattemessige fradrag kun vil gjelde investeringer i selve sjøproduksjonen. Det er ikke i sjøproduksjonen vi har de største investeringene fremover, påpeker Aasjord.

Totalt snudd på hodet

Nova Sea understreker at deres rammebetingelser for å skape vekst og nye arbeidsplasser ute i distriktene ble i løpet av minutter totalt snudd på hodet.

- Oppdrettsnæringen har gjennom de siste to årene hatt en eksplosiv økning i sine produksjonskostnader. Våre kunder i Europa, og i verden for øvrig, står midt i en ekstrem situasjon med høy inflasjon, hvor fremtidig kjøpekraft er truet. Parallelt med dette innfører Finansdepartementet en produksjonsavgift fra 2021, gjør store skjerpelser i formuesbeskatningen og innfører en grunnrente på 40 prosent, som gir en marginalskatt på 62 prosent. Summen av alt dette medfører en usikkerhet som blir for stor for at Nova Sea kan gå videre med vekstplanene for konsernet slik situasjonen foreligger nå, sier Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea.

- Nova Sea har stor forståelse for at Norge har behov for større inntekter, ettersom verden og Norge står i en krevende situasjon. Vi er blant Nordlands største skatteytere i dag, og har også forståelse for at vi skal betale mer i skatt for bruk av areal og hav. Det som imidlertid er særdeles viktig for oss er at innretningen på skattleggingen ikke setter arbeidsplasser og lokalsamfunn i fare. Vi frykter også at denne endringen i rammevilkår vil svekke norsk havbruksnærings konkurransekraft ute i markedene vi opererer i, sier hun videre.

Om Nova Sea

Nova Sea ble stiftet i 1991, og selskapets hovedkontor ligger på Lovund i Lurøy kommune.

Nova Sea AS har 33,33 laksetillatelser selv og har nært samarbeid med de tilknyttede oppdrettsselskapene Tomma Laks AS, Vega Sjøfarm AS, Vegalaks AS, Lax Expo AS og Nordnorsk Stamfisk AS, slik at den totale virksomheten omfattet en MTB på 31.756 tonn ved utgangen av 2021.

I 2021 var det 269 ansatte i bedriften.