Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) sier de vil godta at skatten beregnes ut fra interne priser for 2023.

Gjør endring i grunnrenteskatten

I et brev til Stortinget oppklarer Trygve Slagsvold Vedum nye detaljer rundt prising av fisk i grunnrenteforslaget.

Publisert Sist oppdatert

I brevet avslører Vedum: Man godtar at skatten beregnes ut fra interne priser for 2023. Dette betyr at skattegrunnlaget ikke vil bli utregnet fra prisene som oppnås på laksebørsen.

Vedum presiserer at det er selskapenes salgspriser og reel inntekt som skal være utgangspunkt for grunnrentebeskatningen.

- For 2023 vil internprisen til selskapene være utgangspunktet, men man må kunne godtgjøre overfor et normprisråd at det er riktige inntekter, sier finansminister Vedum.

Organ skal kontrollere

Regjeringen har uttrykt skepsis til en sånn ordning tidligere, da de har ment at dette kan føre til kunstig lave internpriser.

Les om regjeringens tanker om et nytt organ koblet til normpris.

For å unngå dette ønsker Vedum å opprette et normprisråd, som kan kontrollere om prisene bedriftene oppgir er reelle og korrekte. Et normprisråd ble tidligere nevnt som en av flere måter å løse utfordringen knyttet til grunnrenteberegning, men Vedum bekrefter nå at dette er veien regjeringen ønsker å gå fremover.

- Normprisrådet vil få veldig mye data og bred oversikt og vil fort se om internprisen er naturlig. De vil ha myndighet til å si fra om man ikke har oppgitt riktig grunnlag, sier Vedum.

Det var FriFagbevegelse som omtalte saken først.