Martine Hjelle er ansatt på salg, mens Pål Mugaas Jensen er redaktør i det nye produktet fra Ocean Space media; LandbasedAQ. Foto: Anna Goralska

LandbasedAQ: - Nytt fagmedium som går i dybden

Oceanspace Media AS lanserer i dag LandbasedAQ. Det nye fagmediet har sitt utspring i Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no. - Vi skal gå i dybden på et fagfelt som utvikler seg  i ekspressfart, sier redaktør Pål Mugaas Jensen.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeribiologen har vært redaktør for Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no siden 2008, men tar nå steget over på et fagområde som er i rask vekst.

- Investeringene i landbasert oppdrett har utviklet seg i et raskt tempo. Produksjonen av stor smolt har vært en av de viktigste driverne i denne utviklingen, mener Mugaas Jensen. Steget fra stor smolt til slaktemoden fisk i landbaserte anlegg er ikke veldig stort, og allerede i dag er mange aktører i gang med produksjon av slaktemoden fisk i landbaserte anlegg - og mange flere er under planlegging.

Lanseres under HavExpo

LandbasedAQ kan leses på nettsiden landbasedaq.no og første utgave av magasinet LandbasedAQ foreligger allerede og presenteres under messen HavExpo i Bergen.

- På nettsiden vil vi presentere innsikt og nyheter primært om landbasert produksjon av laksefisk, men også andre arter, som for eksempel torsk, kveite og rensefisk dekkes. Lukkede (RAS) og semilukkede systemer i sjø dekkes også når det er teknologisk i randsonen til det landbaserte, sier han.

Den første utgaven av LandbasedAQ kommer ut til HavExpo.

I første omgang er det et medieprodukt på norsk, men planene for å lansere det på engelsk og spansk er i prosess.

 - Vi dekker derfor det som skjer innenfor fagfeltet landbasert oppdrett både i Norge, men også i resten av verden når det er relevant. Vi kommer til å følge tradisjonen fra Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no med å samarbeide tett med forskningsinstitusjonene for å spre det siste nye innenfor den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen. Og vi vil selvsagt være i tett dialog med næringsaktørerne, både de som produserer fisken og de som produserer utstyr og andre innsatsfaktorer, for å gi både inn- og oversikt, sier Mugaas Jensen.

Et medieselskap i utvikling

Gustav Erik Blaalid er eier og publisher i Ocean Space Media.

Oceanspace Media AS som eier LandbasedAQ, har en rekke fagmedier i porteføljen. Både nevnte Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no, samt Fish Farming Expert i Skottland og SalmonExpert i Chile danner det et  internasjonalt ledende fagmedium innenfor global produksjon av laks. I tillegg kommer Skipsrevyen og Kystmagasinet med fokus på henholdsvis skipsbygging og den maritime klyngen, og ikke minst fiskeriene.

- Forarbeidet med LandbasedAQ har pågått de siste to årene, og jeg er veldig fornøyd med hvordan dette har utviklet seg fra skissestadiet til lansering, sier publisher Gustav Erik Blaalid, som også er eier av Oceanspace Media. Han legger til at selskapet kommer med flere spennende nyheter utover året, både i Chile og i Norge.

Redaktør Pål Mugaas Jensen har på markedssiden med på laget Martine Hjelle som er ansatt som såkalt «key account manager». Hun vil håndtere annonser og alt det kommersielle rundt produktet.

Ellers vil også alle de andre personene i Oceanspace Media systemet, det være seg journalister og abonnements- og salgspersonell bidra til at produktet blir interessant for leserne og et viktig sted for kommersiell profilering.