Fra venstre: Jonny Småge, styreleder Tore Tønseth, Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten. Foto: Doxacom
Fra venstre: Jonny Småge, styreleder Tore Tønseth, Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten. Foto: Doxacom

Salmon Evolution har tatt første spadetak

Nå starter byggingen av gigantanlegget for oppdrett på land i Romsdal.

Publisert

I dag tok Salmon Evolution første spadetak og har dermed nådd en viktig milepæl. Anleggsarbeidet er nå i første av tre faser før ett av Europas største oppdrettsanlegg på land står klart på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Ideen om å etablere et oppdrettsanlegg på det som var et nedlagt steinbrudd kom for flere år siden, da gründerne så at tomten lå helt perfekt til for landbasert oppdrett. 

Første slakt i 2022

For gründerne Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten og Jonny Småge har motivasjonen hele tiden vært å skape noe i egen region.

- Prosjektet vil i seg selv skape mange nye arbeidsplasser, men kanskje enda viktigere blir ringvirkningene. Tenk deg for en erfaring vi, og alle involverte parter, vil tilegne oss gjennom dette prosjektet – vi vil sitte på noe helt unikt. Det vil oppstå teknologiutvikling, nye forretningsmuligheter, og regionen vil definitivt bli satt på kartet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gledens dag å se at det har kommet maskiner på tomten, men feiringen tar vi når fisken har kommet i karene, avslutter Reiten. 

Gründere: Fra venstre Ingjarl Skarvøy, Kristofer Reiten, Jonny Småge, Per Olav Mevold. Foto: Doxacom
Gründere: Fra venstre Ingjarl Skarvøy, Kristofer Reiten, Jonny Småge, Per Olav Mevold. Foto: Doxacom

Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn. Planen er å få første smolt på plass fjerde kvartal 2021 og første slakting i fjerde kvartal 2022. 

Viktig milepæl

Konstituert CEO, Håkon A. Berg er glad for å endelig være i gang med byggingen av et prosjekt han trur vil vise vei for oppdrett på land i fremtiden.

Slik vil anlegget se ut fullt utbygd. Illustrasjon: Salmon Evolution / Moldskred
Slik vil anlegget se ut fullt utbygd. Illustrasjon: Salmon Evolution / Moldskred

- Å starte byggingen er en viktig milepæl for oss, og et tydelig signal på at landbasert oppdrett vil bli et viktig supplement til konvensjonelt oppdrett i fremtiden. Vi skal benytte det rene og friske sjøvannet til å gi laksen optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Og tilnærmingen til produksjon av landbasert laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk, mener vi har en lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter.

I mars hentet Salmon Evolution inn til sammen 258 millioner kroner og har nå en eiergruppering som består av sterke industrielle aktører, hvor de aller fleste har en regional forankring. Selskapet er dermed sikret en finansiell og industriell plattform som gir et godt utgangspunkt for å kunne realisere sine ambisiøse vekstplaner de kommende årene.