Lasse Kristiansen, Youngfish. Foto: privat.

Youngfish oppretter lokallag i Midt-Norge

- YoungFish fortsetter å vokse, og det er økende interesse for lokale initiativ for å komme tettere på medlemsmassen der de er. Derfor ønsker YoungFish at det opprettes et lokallag for Midt-Norge. Trondheim har en sentral posisjon for sjømatnæringen i Midt-Norge, og er et naturlig sete for et lokallag av YoungFish i Midt-Norge, melder de.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lokallaget i Trondheim vil få navnet YoungFish Midt, og skal på lik linje med lokallaget YoungFish Nord foreløpig fungere som en undergruppe av sentralstyret i Bergen. Lasse Kristiansen er innstilt som leder. Han er ansatt som prosjektleder ved NTNU og ser fram til å etablere et lokallag for Midt-Norge.
– Til vanlig jobber jeg med å tilrettelegge for samarbeid, og lage møteplasser for elever, studenter, forskere, næringsledere, og virkemiddelapparat innenfor havbruk. På lik linje som i min jobb, er det er uttrykt behov for å bygge lignende nettverk og møteplasser målrettet for unge i sjømatnæringen. Som tidligere innflytter fra havbruksmiljøet i Nord-Norge, har jeg kjent på at det kan være tungrodd å finne arenaer hvor man kan komme i kontakt med unge i miljøet i Midt-Norge. Det vil vi endre med opprettelsen med YoungFish Midt, sier Kristiansen.