Leif Magne Sunde. Foto: LinkedIn

Fullbooket Tekmar går av stabelen neste uke

Konferansen kan melde om rekord påmelding, der over 320 påmeldte er registrert. Programmet som går over to dager er variert, og byr på mange spennende innspill til oppdrettsbransjen, opplyser arrangøren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tekmar har hvert år siden 2003 samlet laksenæringen for å fokusere på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett - under paraplyen innovasjon i havbruk.

- Vi har en god stemning gående inn i Tekmar uken, selv om næringen står i en alvorlig situasjon som nok flere av foredragholderene vil understreke, sier arrangøransvarlig Leif Magne Sunde.

Les også: Tekmar arrangeres for trettende gang

Blant annet peker Sunde på den norske kronen og en høy laksepris som viktige tema under årets Tekmar.

Årets konferanse arrangeres tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel og Congress i Trondheim.

Programmet har ett varitert knippe fordragsholdere, blant annet kommer fiskeriminister Elisabeth Aspaker som skal ta opp temaet" Spillet om laksen - hvordan lykkes vi?, Strategisk FoU leder, Atle Minsaas fra Sintef Marintek, senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård, Nordea og en Professor Trygve Poppe fra NMBU er blant noen av de som skal drøfte laksens fremtid og utfordringer.

Media viktig formidler

Redaktør i Norsk Fiskeoppdrett og journalist for Kyst.no Pål Mugaas Jensen, er også en av foredragsholdere neste uke. Mugaas Jensen skal holde foredraget "Hvordan syntetisere og smitte FoU-kunnskap til merdkanten?", noe arrangøransvarlig Leif Magne Sunde mener er ett viktig tema.

- Kunnskapen finner vi ikke bare i ledelsen, men også på merdkanten, derfor mener jeg media har en svært viktig formidlingsrolle til oppdrettsnæringa. Det er viktig å få frem nyhetene som skjer i hele landet og ikke bare fra styrerommene, sier Sunde til kyst.no.

Han er derfor svært glad for at alle de 320 påmeldte i oppdrettsnæringa kommer fra forskjellige deler av landet og forskjellige typer jobbstillinger. 

- Både røktere, sjefer og forskere kommer på Tekmar, det mener jeg er bra og ikke minst positivt. Årets program har en god mix, og vi er glade for at 70 prosent av de påmeldte kommer fra industrideltagelse, forklarer Sunde.

Sunde mener at Tekmar i år opererer under en hovedtittel som berører hele laksenæringen: “Dopet på høy laksepris – kan økte produksjonskostnader og grønnere profil skape innovasjon?.  

I forlengelsen av Tekmar inviterer Sjøfartsdirektoratet til åpent møte om krav til dekksutstyr på servicebåter, 2. desember kl. 14.30 på Clarion Hotel & Congress. På møtet vil utfordringer og problemstillinger knyttet til ny forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, som trådte i kraft 1. januar 2015, bli diskutert.

  • Arrangør er Sintef fiskeri og havbruk, i samarbeid med Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og Akvarena.