Arkivfoto: Leif Magne Sunde i Sintef.

Ønsker visjon for å redusere tap innen havbruk

Havbruksforsker i Sintef Ocean, Leif Magne Sunde, mener det er på tide at næringen tar i et tak for å redusere tap av fisk. - Det er kanskje drastisk å sette en nullvisjon, men jeg tror uansett vi må sette en visjon, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Desember 2017 markerte 19 år i Sintef for havbruksforsker Leif Magne Sunde. Han forteller til kyst.no at det så langt har vært en spennende reise, og påpeker at flere ser verdien av forskning i dag enn tidligere.

- Vi merker en økt interesse fra folk som tar kontakt med oss, som ønsker mer kompetanse og kunnskapsutvikling for egen bedrift. Jeg tror forsking blir veldig viktig for de som skal møte morgendagen, sier han.

- Store tap og lite forutsigbarhet

Når det gjelder utfordringer næringen står ovenfor, er Sunde klar på at det for store tap innen havbruk.

- Det er mye mer tap enn det vi har råd til. I tillegg er det for lite forutsigbarhet og kontroll i produksjonene, og for mye som avhenger av tilfeldigheter. Det går rett og slett ut for mye fisk, sier han,

Dødelighet er også det Sunde håper næringen kan bli bedre på å redusere til neste år.

- Det nasjonale nivået er på 20 % dødelighet, og det er for høyt. Det er kanskje drastisk å sette en nullvisjon, men jeg tror uansett vi må sette en visjon.

Han legger til at det er vekst i fisk som dør, og at dødeligheten resulterer i tapt tilvekst  for næringen.

- En annen ting næringen må bli bedre på de neste årene er erkjennelse. Det hjelper ikke å bare forsvare det du gjør i praksis, næringen må ta ansvar og vokse på dette.

- En ting å trekke frem her er mikroplast-debatten. Å diskutere om det er mye eller lite plast i havet er en avsporing. Problemet er at plasten er der, understreker han.

Forskeren mener også at det er de forebyggende tiltakene mot lakselus, det må satses på videre.

- Filosofien må være å forebygge først og fremst, så får vi heller ta kostnadene for dette. Forebygging inkluderer også å simulere forventninger, og det finnes i dag flere prosjekter som finner teknologiske metoder for å sette en standard for å lese lusestatistikker. Det handler om å skaffe kvalitetstall og god presisjon, for å kunne trekke konklusjoner og ta bedre valg, mener han.

Et merkeår for forskningen

Sunde påpeker at 2017 også ble et merkeår på mange måter. For det første har Sintef Ocean rukket å bli ett år, etter fusjon mellom avdelingene for Miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF MARINTEK som skjedde på nyåret i fjor.

- Vi føler at her har vi kommet godt i gang, og er nå klare for å ta nye løft. Vi ser også flere synergier med de andre marine og maritime næringene, og en økt interesse av å bruke fasiliteter som havbassenget på Tyholt, legger han til.

Forskeren trekker også frem at de i år arrangerte Tekmar-konferansen nummer 15, med over 400 deltagende og over 80 % industrideltagelse, noe han forteller de er veldig stolte av.

- I tillegg har vi publisert artikkelen om Presicion Fish Farming, som markerer at både ny kunnskap, teknologi og fag, får delta i en næring som tidligere har vært dominert av biologi. Dette er noe vi har jobbet for i flere år, og nå har vi satt flagget i bakken.

Det siste Sunde trekker frem er oppstartet prosjektaktivitet på taredyrkningsfartøyet. Han mener også dette markerer et skifte hvor teknologien står i fokus. Fremover vil de finne ut hvordan dette kan bli til en industri.

Høstens teknologi-eksamen

Slutten av året markerte eksamen for et prosjekt som virkelig fikk teknologiutviklingen i næringen til å spinne.

- Vi har sett to år med utviklingskonsesjoner, med trykk på innovasjon og en interesse for å utfordre seg selv. Det er utrolig spennende at teknologien fra tegnebrettet finner sin vei ut på havet.

Hvilken teknologi som vil prege næringen i årene som kommer er vanskelig å spå, men Sunde tror vi vil se en økt diversitet i produskjosnmetoder.

- Jeg tror det vil være produksjon på land, i sjø, i lukkede merder og siden i åpne. Det viktigste er likevel at vi får kontroll på dødeligheten og overholder akvakulturforskriften, sier han.

- Usunt med høye laksepriser

En av årets andre store begivenheter ble kystens nye soneinndeling, og at trafikklysene ble skrudd på. Sunde tror dette kan føre til en økt nyansering i driftsmodellen langs kysten.

- Sintef tar jo ingen politisk stilling til dette, men jeg tror det kan føre til økt konkurranse om areal mellom selskapene. Det vil kanskje komplisere når oppdretteren ikke får bestemme så mye selv, men jeg tror samtidig det kan heve kunnskapen for beslutninger som må tas. Kanskje kan det og føre til et større samarbeid for modellen videre.

Forskeren legger også til at for de neste årene, tror han det blir gunstig å finne et stabilt prisnivå for norsk laks.

- Det er usunt med for høye laksepriser, da er det fort gjort å tro at vi er flinkere enn det vi egentlig er. Det er fortsatt masse utfordringer i næringen, og det er viktig at vi jobber for løsninger som tåler de lave lakseprisene også, avslutter han.