Marine Harvest, leppefisk, rognkjeks
Marine Harvest, leppefisk, rognkjeks

Inviterer til møte om prøvefiske på leppefisk

Fiskeridirektoratet inviterer representanter fra næringen til et møte i Bergen for å drøfte prinsippene for gjennomføring av et prøvefiske på leppefisk.

Publisert
Forslag til regulering av fisket etter leppefisk ble sendt på høring 29.januar 2016 og reguleringen av fisket er fastsatt med følgende åpningsdatoer:

- Fisket på Sørlandet og Vestlandet åpner 11. juli og fisket i Midt-Norge åpner 25. juli.

Fredningstiden har som formål å gi leppefisken ro i hovedgyteperioden. Nytt i reguleringsopplegget for 2016 er imidlertid at åpningsdatoene i fisket etter leppefisk kan endres avhengig av hvor stor andel av leppefisken som er i gyting.

Møtet finner sted tirsdag 14. juni 2016 kl. 10.00 i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.